Persberichten

AA
Europese groene fractie lanceert tien-punten plan voor meer fiscale rechtvaardigheid

De Europese groene fractie lanceert vandaag een tien-puntenplan voor de periode 2020-2024 om binnen de Europese Unie te zorgen voor meer fiscale rechtvaardigheid. « Tijdens het volgende mandaat beloven de Europese groenen hun strijd voor ‘fiscal justice’ onvermoeibaar voort te zetten, op basis van deze tien kernpunten »,  aldus Bart Staes, europarlementslid voor Groen.         

Staes: «Het nieuwe Europees parlement moet absoluut blijven strijden voor meer fiscale convergentie binnen de EU – logisch in een eengemaakte markt – en er voor zorgen dat iedereen en dus vooral multinationals en vermogenden hun eerlijke deel aan belastingen betalen. Tijdens de afgelopen legislatuur is er door druk van media-onthullingenklokkenluiders, NGO’s en progressieve politici vooruitgang geboekt. Maar er blijft nog heel veel te verbeteren.”

De Groene fractie publiceerde de afgelopen jaren al ettelijke rapporten en onderzoeken over bedrijven als Ikea en andere multinationals die amper of weinig belastingen betalen dankzij gebrekkige wetgeving en fiscale spitstechnologie.

Staes: « Elke keer opnieuw lieten we licht schijnen op de fiscale concurrentie die binnen de EU woedt, die de onderlinge solidariteit ondermijnt en ook binnen lidstaten leidt tot een politiek van sociaal-economisch destructieve besparingspolitiek. Recent publiceerden we een rapport over hoe ook vermogenden overal in de EU allerlei gunstige uitzonderingen genieten en daardoor grote delen van hun kapitaal onbelast weten. Dat kost Europese samenlevingen elk jaar opnieuw vele miljarden aan inkomsten. Andere politieke partijen willen niet weten van meer Europees gecoördineerd belastingbeleid of meer samenwerking. Zij ontkennen het licht van de zon. Het punt is dat zeer vele experten al wezen op het belang van de strijd tegen ongelijkheid en op het belang van een grootschalig Europees investeringsplan om de economie te verduurzamen en klimaat-proof te maken. Samen met de strijd tegen fraude- die jaarlijks ook al honderden miljarden kost - en corruptie is dat dé uitdaging om de EU een nieuwe adem te geven en jonge mensen weer wat toekomstperspectief te bieden. Het geld is er, we moeten het alleen willen halen. »

Europees lijsttrekker Petra De Sutter: “De ideeën en mogelijkheden zijn er, het ontbreekt alleen te vaak aan politieke wil. Het werd bijvoorbeeld in De Standaard al eerder vastgesteld: de ministers van Financiën, met een glansrol voor toenmalig minister Johan van Overtveldt (N-VA), zijn struikelblokken voor een meer coherente en rechtvaardige Europese aanpak van fiscaliteit. Daarom doen deze Europese verkiezingen er ook zo toe."

"De strijd tegen meedogenloze fiscale concurrentie tussen EU-lidstaten en van KMO’s versus multinationals, de strijd tegen het witwassen van crimineel geld, tegen het verkopen van visa aan rijke niet EU-burgers als toegangsticket tot de EU, het opdoeken van de belastingparadijzen die criminelen het leven makkelijk maken: het maakt allemaal deel uit van dezelfde strijd. Die is essentieel voor het voortbestaan van de EU zoals we die kennen. De opmars van extreemrechts en eurosceptische populisten is direct verbonden aan het laten voortwoekeren van fiscale onrechtvaardigheid. En last but not least, uiteraard moeten de financiële sector en de fiscaliteit vergroenen en kunnen we via fiscaliteit de economie en consumptie sturen op een manier die iedereen en de planeet ten goede komt," aldus de Sutter. 

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?