Persberichten

AA
Groen zorgt voor belangrijke stap vergroening financiële sector


Op voorstel van collega Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks) heeft een meerderheid van het Europees Parlement vandaag ingestemd met maatregelen om de financiële sector te vergroenen. Eickhout is rapporteur voor het wetsvoorstel voor een classificatie van duurzame investeringen en hoe financiële instellingen zoals pensioenfondsen bepaalde beleggingen wel of niet als "duurzaam" mogen verkopen. Deze classificatie zorgt voor meer duidelijkheid voor investeerders en gaat greenwashing tegen. “De investeringen van nu bepalen voor een groot stuk hoe onze economie er over twintig jaar uitziet. De EU moet het voortouw nemen om financiële stromen zo snel mogelijk in lijn te brengen met het wereldwijde klimaatdoelstellingen”, zegt Bart Staes, Europarlementslid voor Groen.

Het Europees Parlement zorgt op voorstel van Eickhout voor een aantal aanscherpingen van het wetsvoorstel. Zo wil het parlement dat alleen beleggingsproducten die echt aan wettelijke duurzaamheidsstandaarden voldoen als "duurzaam" mogen worden verkocht. Ook stemde het parlement in meerderheid voor amendementen die de definitie van duurzaam aanscherpen. Bijvoorbeeld door te eisen dat deze minimaal voldoen aan het Parijs-akkoord en ook mensenrechten in ogenschouw nemen. De groenen kregen steun om zeker te zijn dat investeringen in kernenergie, kolen en gasinfrastructuur nimmer nog onder de noemer "duurzame investeringen" aan de man gebracht worden.

Het voorstel van de groenen om niet alleen duurzame investeringen, maar ook schadelijke investeringen in kaart te brengen werd verworpen door een rechtse meerderheid van christendemocraten, conservatieven en liberalen. Ook lag diezelfde meerderheid dwars om het in kaart brengen van duurzame en vervuilende investeringen ook op de bankensector toe te passen.

“Duurzaam investeren moet van uitzondering en een nichemarkt de nieuwe norm worden. Een niche van groene investeringen is niet genoeg om de klimaatuitdagingen te lijf te gaan. Het is spijtig dat conservatieve en liberale Europarlementariërs meer klimaatambitie in de financiële sector blokkeren. Waar zij in feite voor staan is het pompen van financiële middelen in het ondermijnen van de toekomst van hun eigen kleinkinderen, en dat is immoreel", aldus Bart Staes.

Nu het Europees Parlement zijn standpunt heeft ingenomen is het nog wachten op een gezamenlijk standpunt van de lidstaten. Daarna beginnen de onderhandelingen over de definitieve Europese wetstekst.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?