Persberichten

AA
Opnieuw oproep EP voor meer fiscale rechtvaardigheid 


Een ruime meerderheid van het Europese Parlement heeft vandaag het eindrapport van de speciale commissie over fiscaliteit (TAX 3) goedgekeurd. Rond de derde verjaardag van de Panama Papers roept het EP de Europese lidstaten op veel ambitieuzer te zijn in het bestrijden van witwassen, belastingontwijking en -ontduiking. Het TAX 3-rapport uit kritiek op het gebrek aan vooruitgang in de strijd tegen belastingontwijking door de lidstaten en dat ondanks de vele internationale belastingschandalen van de laatste jaren.

Europees parlementslid Bart Staes (Groen): “Zolang we blijven toestaan dat de rijken en machtigen der aarde hun bijdrage aan de samenleving kunnen ontlopen, zal het sociaal contract verbroken blijven. Burgers willen dat er meer fiscale rechtvaardigheid komt. Het stoppen van de stompzinnige fiscale concurrentie binnen de EU is dan de juiste drijfveer en het bijstellen van een onrechtvaardig belastingstelsel vormt het hart voor het terugwinnen van het vertrouwen van miljoenen burgers. Als Groenen in het EP hebben we via onze tax justice campagne en parlementair werk in de speciale TAX commissies altijd een leidende rol blijven spelen. De stemming toont dan ook vele groene accenten en we zijn blij met de steun van het hele EP.”

Staes: “De blokkade van hervormingen door lidstaten moet echt stoppen. Als we de uitdagingen van klimaatverandering, sociaaleconomische ongelijkheid en armoede echt willen aanpakken dan moeten we het Europese en zelf mondiale belastingregime aanpakken.  We moeten bijvoorbeeld kunnen zien welke bedrijven hoeveel belasting betalen en waar. Het EP doet vandaag opnieuw tal van concrete voorstellen. De bal ligt in het kamp van de Europese overheden. Zij zijn verantwoordelijk voor de stroom van geld vanuit de reële economie en samenlevingen richting belastingparadijzen.”

Staes: “Commerciële partijen die participeren in openbare aanbestedingen, moeten verplicht worden transparant te zijn, via CBCR en de structuur van hun bedrijf blootgeven. Er moet een serieuze wettelijke bescherming van klokkenluiders komen in lidstaten én financiële onderzoeksjournalistiek moet worden gestimuleerd.  Een ander idee is het oprichten van een financiële politie in de schoot van Europol om witwassen en fiscale criminaliteit op te sporen en te bestrijden. En uiteraard moet de unanimiteit over fiscaliteit verdwijnen via artikel 116 van het Europees Verdrag. Want daardoor blijven de ministers van Financiën elke vooruitgang tegenhouden, tegen de wens van het EP en de Europese Commissie in.”

Het eindrapport vindt u hier.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?