• slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
Standpunt
Kleine ondernemingen betalen de rekening van TTIP

Het Europees Parlement stemde op woensdag 8 juli een eerste resolutie over de onderhandelingen voor een handels- en investeringsverdrag met de Verenigde Staten (TTIP). Voorstanders wekken de indruk dat kleine ondernemingen er beter van zullen worden. Het tegendeel is waar, zegt Bart Staes. Waarom vertelt UNIZO dat niet aan haar leden?

Dat er ideologische verschillen bestaan over de voor- en nadelen van mondiale vrijhandel, tot daar aan toe. Het heersende neoliberale politieke krachtenveld aan weerszijden van de Atlantische Oceaan dat TTIP uit alle macht wil, noemt regelgeving die mens en milieu beschermt, zoals bijvoorbeeld het 'voorzorgsprincipe' letterlijk 'onnodige handelsbarrières' die dienen te worden 'opgeruimd'. Waarvan akte.

Lees meer...

Recente berichten

2015-08-31 - Standpunt - Persoverzicht Tsjetsjenië - augustus 2015

Lees meer...

2015-08-13 - Fractiebericht - (Engelstalig) Akkoord met Griekenland is pyrrusoverwinning
Een Grexit is voorlopig afgewend, maar er komen geen winnaars uit deze onderhandeling. Wel integendeel.
Lees meer...

2015-08-05 - Standpunt - Kwekersvrijstelling en Octrooirecht op klassieke veredelde gewassen - vragen 6045/2015 en 6060/2015
Een ontgoochelend antwoord van de Commissie op de vraag om octrooien op planten te verbieden.
Lees meer...

2015-07-27 - Parlementaire vraag - Het verslag over een decennium van ggo-onderzoek met EU-financiering (2001-2010)
Onderzoek naar veiligheid van ggo's op lange termijn laat nog even op zich wachten.
Lees meer...

2015-07-15 - Persbericht - Europa moet gaan voor een ambitieuzer luchtkwaliteitsbeleid

Lees meer...

2015-07-13 - Parlementaire vraag - Het voorkomen van de verspreiding van een nieuwe ziekte onder Europese amfibieën
Deze schimmel vormt een bedreiging voor de biodiversiteit en de salamanderpopulatie in Europa.
Lees meer...

@twitter
GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Sympathisant, ijveraar, pertinente vraag of melding...?