• slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
Standpunt
TTIP vrijhandel en duurzame voedselproductie: water en vuur?

Aangezien parlementsleden ook maar mensen zijn, kunnen zij soms ook gewoon gelukkig zijn met het resultaat van hun werk. Ik was vanmorgen erg blij met het resultaat van de stemming over een kritisch rapport van mijn hand over het beoogde vrijhandelsakkoord TTIP tussen de VS en de EU. De Commissie Milieu, Volksgezondheid en Voedselveiligheid (ENVI) van het Europees Parlement keurde vanmorgen met een zeer ruime meerderheid mijn rapport goed en geeft daarmee een duidelijk signaal aan de onderhandelaars van de Europese Commissie en de Amerikaanse regering. De TTIP-onderhandelingen zijn gecontesteerd omdat dit verdrag vérstrekkende gevolgen kan hebben op hoe we in de EU onze voeding produceren en hoe we landbouw organiseren. Maar ook hoe we omgaan met chemische middelen, met regelgeving rond pesticiden, informatie aan consumenten, met nieuwe technieken als het klonen van dieren.

Daarom was het zo belangrijk dat net de milieucommissie een duidelijk standpunt innam. Immers, het is in deze commissie dat de afgelopen decennia stevige Europese wetgeving tot stand kwam inzake voedselveiligheid, milieubescherming en volksgezondheid. Dankzij de steun van alle fracties heeft de milieucommissie aan de Europese en Amerikaanse onderhandelaars vandaag duidelijk gemaakt dat zij op deze beleidsterreinen geen compromissen kunnen sluiten in naam van vrijhandel. Vrijhandel is geen doel op zich, maar slechts een middel om welzijn te bevorderen. En dat betekent impliciet ook de bescherming van ecosystemen, van de volksgezondheid, dierenwelzijn, een duurzamer gebruik van grondstoffen, enzovoort. 

Lees meer...

Recente berichten

2015-04-14 - Publicaties - TTIP - What's Cooking?
E-book Rapport over de Conferentie TTIP- What's Cooking
Lees meer...

2015-04-14 - Parlementaire vraag - Het gebruik van kwikvullingen in de tandheelkunde - parlementaire vraag 1973/2015
Het gebruik van kwikvullingen in de tandheelkunde en de negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid
Lees meer...

2015-04-14 - Parlementaire vraag - Snelheidsbeperking op Europese wegen - parlementaire vraag 2374/2015
Snelheidsbeperking op Europese wegen: goed voor mens en milieu
Lees meer...

2015-04-14 - Persbericht - Onderhandelingen over schadelijke biobrandstoffen eindigen in teleurstelling
De milieucommissie van het Europees Parlement heeft vandaag een overeenstemming met de Europese Raad over de regels rond het gebruik van biobrandstoffen goedgekeurd. Bart Staes, Europees Parlementslid Groen, stemde tegen.
Lees meer...

2015-03-30 - Persbericht - Voor melkboeren blijft crisis management noodzakelijk
Het Europese melkquotasysteem, houdt na 30 jaar op te bestaan.
Lees meer...

2015-03-24 - Persbericht - Geldverslindend nucleair project ITER krijgt geen kwijting van parlementsleden
De parlementaire commissie begrotingscontrole heeft tijdens een stemming gisterenavond geweigerd om de rekeningen van het kernfusieproject ITER goed te keuren.
Lees meer...

@twitter
GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Sympathisant, ijveraar, pertinente vraag of melding...?