• slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
Standpunt
Kleine ondernemingen betalen de rekening van TTIP

Het Europees Parlement stemde op woensdag 8 juli een eerste resolutie over de onderhandelingen voor een handels- en investeringsverdrag met de Verenigde Staten (TTIP). Voorstanders wekken de indruk dat kleine ondernemingen er beter van zullen worden. Het tegendeel is waar, zegt Bart Staes. Waarom vertelt UNIZO dat niet aan haar leden?

Dat er ideologische verschillen bestaan over de voor- en nadelen van mondiale vrijhandel, tot daar aan toe. Het heersende neoliberale politieke krachtenveld aan weerszijden van de Atlantische Oceaan dat TTIP uit alle macht wil, noemt regelgeving die mens en milieu beschermt, zoals bijvoorbeeld het 'voorzorgsprincipe' letterlijk 'onnodige handelsbarrières' die dienen te worden 'opgeruimd'. Waarvan akte.

Lees meer...

Recente berichten

2015-07-27 - Parlementaire vraag - Het verslag over een decennium van ggo-onderzoek met EU-financiering (2001-2010)
Onderzoek naar veiligheid van ggo's op lange termijn laat nog even op zich wachten.
Lees meer...

2015-07-15 - Persbericht - Europa moet gaan voor een ambitieuzer luchtkwaliteitsbeleid

Lees meer...

2015-07-13 - Parlementaire vraag - Het voorkomen van de verspreiding van een nieuwe ziekte onder Europese amfibieën
Deze schimmel vormt een bedreiging voor de biodiversiteit en de salamanderpopulatie in Europa.
Lees meer...

2015-07-08 - Persbericht - Europees Parlement steunt fout handelsakkoord tussen de EU en de VS (TTIP)
Vandaag stemde het Europees Parlement een resolutie over het vrijhandelsakkoord tussen de EU en de VS.
Lees meer...

2015-07-08 - Persbericht - Meerderheid Europees Parlement voor groen voorstel voor verplichte transparantie over belastingen multinationals
Als het aan het Europees Parlement ligt, worden bedrijven binnenkort verplicht om in hun jaarverslagen voor ieder land te rapporteren hoeveel belasting ze betalen en welke tax rulings ze hebben verkregen.
Lees meer...

2015-07-07 - Publicaties - Foute handel - Mythes over TTIP
Begin deze maand publiceerde Bart een brochure die de voornaamste mythes over het Vrijhandelsakkoord met de VS opsomt.
Lees meer...

@twitter
GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Sympathisant, ijveraar, pertinente vraag of melding...?