AA
Privacybeleid

PRIVACY BELEID / DISCLAIMER

BART STAES, EUROPARLEMENTSLID
Europees Parlement, Kantoor ASP5F258
Wiertzstraat 60, B-1047 Brussel

De voorwaarden zoals hieronder vermeld zijn van toepassing op elk bezoek en gebruik van de website van Bart Staes. Door zijn bezoek aan de site verklaart  de gebruiker zich automatisch en uitdrukkelijk akkoord en gebonden deze voorwaarden volledig te kennen en te aanvaarden.

Persoonlijke gegevens, inzage & verwijdering

Op de website van Bart Staes worden op volgende zaken na geen gegevens opgeslaan of verwerkt voor andere doeleinden.

  • versturing conctactformulier: de verstuurde gegevens worden naar ons doorgemaild en bijgehouden, voor verdere contactname mbt uw vraag. Indien u dat niet wenst kan u dat in het formulier meegeven, of ons hiertoe achteraf contacteren. In geen geval worden de verstuurde  gegevens doorgegeven of verkocht aan derden.
  • inschrijving op nieuwsbrief: bij inschrijving op onze nieuwsbrief wordt u opgenomen in de beveiligde database van de website. De verstuurde gegevens worden enkel gebruikt voor onze nieuwsbrief en niet doorgegeven. Bij ontvangst van onze nieuwsbrief krijgt u telkens de mogelijkheid uit te schrijven.
  • perscontacten: wij versturen periodiek persberichten uit naar een lijst van ingeschreven journalisten of persagentschappen, deze gegegevens worden online bewaard in de beveiligde database van de website. Bij elke persbericht wordt de mogelijkheid geboden uit te schrijven.

Volgens de wet op verwerking van persoonsgegevens hebt u op eenvoudig verzoek steeds het recht op inzage van uw gegevens, en kan u vragen deze aan te passen of volledig te verwijderen. Ingeval klachten rond de verwerking van uw gegevens kan u terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (www.privacycommission.be).

Inhoud & aansprakelijkheid

Alle informatie op de website (tekst, beeld, data, links) is enkel bedoeld ten informatieven titel, Bart Staes kan niet verantwoordelijk worden gesteld ingeval van fouten of onjuistheden, noch kan dit recht geven op een financiële compensatie. De websites waarnaar wij linken vallen niet onder onze verantwoordelijkheid.

Intellectuele Eigendom & Copyright

De volledige website (tekst, beeld,...) is intellectueel eigendom van Bart Staes en is beschermd door copyright. De gebruiker heeft geenszins het recht op  gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie of verspreiding van website elementen voor eigen doeleinden, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van Bart Staes.

Gebruik van cookies

De website van Bart Staes maakt beperkt gebruik van cookies (kleine bestandjes die op uw computer tijdelijk bewaard worden en die u makkelijk kan verwijderen via de instellingen van uw browser), om volgende redenen:

  • Cookie acceptatie: gedurende 7d onthouden dat u de hier vemelde algemene voorwaarden kent en aanvaardt
  • Google Analytics: verzamelen van (op IP adres na anonieme) statistische gegevens mbt herkomst bezoekers, bezochte pagina's, downloads, enz
  • Addthis (share on social media): teneinde toe te laten de website pagina's te delen op social media en dit te monitoren wordt een cookie geplaatst
Security

Zowel online als offline focust Bart Staes op maximale veiligheid van uw gegevens. De website wordt secure - met veiligheidscertificaat - gehost en beschermd, ter voorkoming van misbruik en veilig gebruik van het contacformulier (via encryptie van de gestuurde data).

Voorwaarden - aanpassingen

Wij behouden ons het recht voor deze voorwaarden op elk ogenblik en zonder verdere verwitting te wijzigen, de laatste - online - versie is steeds van toepassing.

Toepasselijk recht,  bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement R.P.R. Brussel bevoegd.

 

 

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?