Persberichten

AA
Spannende stemming voor CO2-standaarden auto’s


Mogen personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen de komende jaren toch nog meer CO2 blijven uitstoten, ook al weten we dat de transportsector een groot aandeel heeft in de totale hoeveelheid broeikasgassen? Nieuwe CO2-standaarden voor voertuigen is waar het Europees Parlement vandaag over debatteert en morgen over stemt. De stemming belooft zeer spannend te worden.De milieucommissie besloot twee weken geleden het teleurstellende voorstel van de Europese Commissie stevig aan te scherpen. Woensdag zal blijken of het Europarlement de strengere CO2-normen van de milieucommissie ondersteunt. Europees parlementslid Bart Staes (Groen) hoopt dat het Europees Parlement de Europese wetgeving in lijn wil brengen met het klimaatakkoord van Parijs om te sterke klimaatverandering te voorkomen. Dat is wat de milieucommissie met haar voorstel doet.

Staes: “De auto-industrie en zelfs de Europese Commissie zélf zijn hard aan het lobbyen tegen het voorstel van de milieucommissie. Woensdag zal blijken of een meerderheid van het Europarlement bestand is tegen deze druk, en of het hele parlement de milieucommissie steunt. Dat is hard nodig om de Europese auto-industrie te behoeden voor een innovatieve achterstand ten opzichte van de rest van de wereld.”

De milieucommissie van het Europarlement stelt dat een CO2-reductie van 20 procent in 2025 en 45 procent in 2030 nodig is om de broodnodige innovatie in de autosector af te dwingen. Hiernaast scherpt ze ook de stimulering van emissieloze voortuigen aan door minimumdoelen voor 2025 en 2030 in te stellen. De milieucommissie wil ook dat het testen van CO2-uitstoot op korte termijn wordt aangepast aan de realiteit (via zogenaamde "real driving emissions tests"). Dan worden de nieuwste CO2-normen gemeten in situaties op de weg en niet meer in een laboratorium. Staes: “Dat zou volgens Test Aankoop het ware brandstofgebruik van wagens kunnen aantonen en laten zien dat dat het ‘real life’ verbruik van wagens gemiddeld op 400 euro per jaar hoger zou uitkomen.”

Staes: “We staan op een keerpunt in de sector. Dieselgate toonde al aan dat de Europese auto-industrie verouderd is en dat ze elke innovatie zo lang mogelijk voor zich uit schuift. Ondertussen gaat de rest van de wereld door. Als we niet meer ambitie tonen, lopen we binnen een paar jaar achterop, met alle gevolgen van dien voor de werkgelegenheid in Europa. Zelfs de krampachtige poging van de Europese Commissie vorige week, toont aan dat niet alleen het milieu maar ook de Europese industrie in zijn geheel zou profiteren van meer ambitieuze CO2-standaarden. Dat is beter voor mens en milieu. Zoals als vaker aangetoond hoeft een strikter milieubeleid niet te vloeken met het creëren van werkgelegenheid, integendeel.”

Staes is benieuwd hoe zijn Vlaamse collega's morgen zullen stemmen, nu het debat over luchtkwaliteit na de publicatie van de resultaten van ‘curieuze neuzen’ veel stof doet opwaaien. Staes: “Hoewel deze stemming strikt genomen over CO2 -uitstoot gaat, gaat ze ook over brandstofverbruik en het stimuleren van elektrische wagens. Test Aankoop wees er in een brief aan de Europarlementsleden op dat hoe strenger de CO2-normen hoe goedkoper de aanschaf van een elektrische wagen zal worden. Dit alles heeft uiteraard ook een directe impact op de uitstoot van fijn stof en stikstofdioxide (NO2).”

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?