Persberichten

AA
Europese Commissie beschermt Europese auto-industrie op onverantwoorde wijze


De Europese Commissie publiceerde vandaag een document dat de impact beschrijft van nieuwe wetgeving voor het reduceren van de CO2-uitstoot van lichte voertuigen. Vorig jaar kwam de Commissie met een heel teleurstellend voorstel naar buiten: 15% reductie in 2025 en 30% tegen 2030. Totaal onvoldoende in het kader van de klimaatafspraken van Parijs en helemaal niet de meest kost-efficiënte maatregel. Op 9 september keurde de milieucommissie van het Europees parlement echter een verstrenging voor van deze voorstellen en volgende week 3 oktober spreekt de plenaire van het EP zich erover uit. De communicatie van de Europese Commissie van vandaag lijkt dus een vlucht vooruit om op kortzichtige wijze de korte termijn belangen van de autosector te behartigen.

Bart Staes, Europarlementslid voor Groen, is heel kritisch over dit manoeuvre van de Europese Commissie: “De Europese Commissie spreidt hier een  indrukwekkend staaltje demagogie tentoon. Terwijl het Europees Parlement zich voorbereidt om nieuwe regels aan te nemen voor een totale reconversie van de automobielindustrie vindt de Commissie er niets beters op dan de mentor te spelen van industriële belangen die schimmige strategieën ontwikkelen gericht op een systematische achteruitgang van het milieu en het uithollen van een deel van het klimaatbeleid. Het gaat hier nota bene om een industriële lobby die, ondanks herhaaldelijk bedrog in Dieselgate, nog altijd begunstigd wordt door de overheden in de Raad van Ministers.”

Staes: “Door zich zeer eenzijdig te focussen op het element van tewerkstelling – wat vaak als chantageargument gebruikt wordt door de sector – in plaats van de algemene positieve impact te belichten van emissievrije mobiliteit op tewerkstelling, de economie, de leefomgeving en gezondheid ondermijnt de Commissie de geloofwaardigheid van de Europese instellingen. Het brengt tevens ook de ‘strategie koolstofvrij tegen 2050’ die de Commissie moet voorstellen in november in diskrediet. Het is bekend dat streng milieubeleid kan leiden tot banenverlies op korte termijn, maar dat dat ook leidt tot innovatie en op langere termijn tot extra jobs. Denk bijvoorbeeld aan de plannen van Umicore om de grootste producent van batterijen te worden, erg van belang bij het electrificeren van de transportsector. Wat betreft het banenverlies is er één belangrijk element dat de autosector en helaas dus ook de Commissie verzwijgen: het verlies aan jobs wordt voor het overgrote deel veroorzaakt door automatisering en robotisering van de productieprocessen.”

Staes: “Daarbovenop is dit ook een heel slecht signaal voor investeerders en in de bredere zin dus ook voor de competitiviteit in de sector. We gaan ervan uit dat de Commissie niet de intentie heeft om de VS te volgen en uit het Klimaatakkoord te stappen. Of erger nog: in de nabije toekomst de import te willen tegenhouden van emissievrije voertuigen van Aziatische of Amerikaanse producenten? Dit beleidsdocument is echt een verkeerd signaal en onaanvaardbaar. Europese Commissie: shame on you!”

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?