Persberichten

AA
Briefing plenaire stemming kwijting begroting Europees parlement


“Als de opkomst van eurosceptische partijen het Europese project in gevaar brengt, dan is de energie waarmee grote politieke families de status quo verdedigen nog schadelijker.”

Vandaag op 26 maart 2019 debatteert en stemt het Europees parlement over 53 rapporten die gaan over de kwijting van de begroting 2017 van alle Europese instellingen en agentschappen. Eén kwijtingsrapport uit deze lijst verdient nadere toelichting omdat de stemming gebeurt op precies twee maanden voor de Europese verkiezingen: die van het Europees parlement zélf. Daar waar we in vorige jaren de focus legden op instellingen en agentschappen, menen we dat het EP het eigen huis op orde moet krijgen door meer transparantie en verantwoording te organiseren, voor het EP weer vertrouwen aan miljoenen Europese burgers vraagt.

Eén van de manieren waarop europarlementsleden dat nu kunnen doen is door meer transparantie in eigen huis te organiseren. Er dient zich voor het Europees parlement een laatste kans aan om nog voor de Europese verkiezingen van eind mei, de spelregels aangaande transparantie en goed bestuur in de positieve richting bij te sturen. Het gaat met name om vereisten aangaande de uitgaven door parlementsleden.

De Greens/EFA groep heeft thema’s als transparantie en goed bestuur de laatste jaren al vele malen bovenaan de politieke agenda van het EP geplaatst maar ving gedeeltelijk bot. Zowel de grote politieke fracties, als de meerderheid in het Bureau van het EP, als de administratie van het EP doen hun uiterste best om hervormingen voor meer transparantie tegen te houden en geven zo de indruk alsof parlementsleden geen verantwoording hoeven af te leggen over wat zij doen met hun ‘onkosten-enveloppe’ die nochtans met belastinggeld wordt betaald.

In de procedure voor de kwijting van de begrotingen van alle Europese instellingen en agentschappen die vandaag gestemd worden, is het dus de laatste keer dat het EP zaken kan rechttrekken. Er staan stemmingen gepland over hoe parlementsleden hun uitgaven transparanter moeten maken, en of ze onuitgegeven fondsen moeten terugstorten of niet. Deze uitgaven betreffen de General Expenditure Allowance  (GEA) en bedraagt maandelijks 4300 euro. Elk parlementslid ontvangt deze GEA, maar niet elk parlementslid is er even transparant over.

De Greens/EFA groep vindt - samen met een groep journalisten uit alle 28 lidstaten, die inzage vroeg in hoe deze onkostenvergoeding wordt uitgegeven - dat  er te weinig transparantie bestaat over deze GEA. De  Greens/EFA groep vroeg om een hervorming via 5 punten:     

 • De GEA moet worden uitbetaald via een afzonderlijke bankrekening (nu gebeurt het via de privé bankrekening van het parlementslid) 
  • Is al goedgekeurd door plenaire van het EP én het EP Bureau lijkt het hier mee eens te zijn. 
 • Deel van GEA dat niet werd gebruikt, moet worden teruggestort aan EP aan het eind van het parlementaire mandaat
  • Is goedgekeurd door plenaire EP, maar het EP Bureau weigert om dit verplicht te maken.
 • Alle bonnetjes moeten worden bijgehouden door MEPs
  • Is goedgekeurd door plenaire van EP, maar het EP Bureau weigert om dit verplicht te maken.
 • Een sample van controles op de GEA door EP internal auditing.
  • Werd als amendement opnieuw ingediend door Greens/EFA group
 • Een jaarlijks overzicht van de belangrijkste uitgaven moet elk jaar gepubliceerd worden
  • Werd als amendement opnieuw ingediend door Greens/EFA group

Ethiek in de politiek : ‘Selmayrgate’ en ‘Babisgate’
 
Als het EP en andere Eu-instellingen geloofwaardig EU-lidstaten of politici in andere derde landen  met de vinger wil wijzen dan moeten ze voor eigen deur vegen. Dat is de reden waarom de Greens/EFA groep vorig jaar in het EP ijverde voor een sterke respons op de niet-reglementaire benoeming van Martin Selmayr van kabinetschef van Jean-Claude Juncker tot adjunct secretaris-generaal van de Europese Commissie en amper vijf minuten later tot secretaris-generaal. Ook de Europese ombudsman oordeelde in september dat met deze bizarre benoeming de “limieten van de wet zijn opgerekt”.

Toen we geconfronteerd werden met een risicovol belangconflict van de Tsjechische premier Andrej Babis, die als belanghebbende van zijn multinational Agrofert Europese landbouw subsidies ontvangt, heeft de Greens/EFA groep een resolutie ingediend die werd goedgekeurd door een meerderheid van de plenaire vergadering. Nu het er naar uitziet dat Babis en zijn liberale partij (lid van ALDE) ook de rechtsgang in Tsjechië aan het belemmeren is, is het hoog tijd dat de Europese Commissie écht optreedt. Daarom diende de Greens/EFA groep ook hiertoe een amendement in voor de stemming.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?