Persberichten

AA
VN Migratiepact: Wereldwijd migratievraagstuk moet een globaal antwoord krijgen


“De Europese Unie zal haar geloofwaardigheid inzake het migratiebeleid en de steunpilaar van westerse beschavingswaarden onderuithalen als ze niet unaniem het VN Migratiepact ondersteunt in Marrakesh”, zegt Bart Staes, Europarlementslid voor Groen.

Naar aanleiding van het plenaire debat dat hierover vandaag plaatsvond in het Europees Parlement in Brussel onderstreept Staes het belang van dit akkoord: “Het zogeheten ‘Global Compact for Migration’ van de VN is in essentie een vrijwillige verklaring waarmee we het beschermen van de mensenrechten promoten, pleiten voor een humane behandeling van migranten én een kader scheppen waarop 'vertrek- en aankomstlanden' kunnen samenwerken om  migratie beter te managen en zoveel mogelijk te beheersen. Iedereen die naar de feiten kijkt beseft immers dat migratie een globale aanpak en samenwerking vereist. Europa kan hier een leidende rol op zich nemen.”

Staes: “Humanitaire waarden kunnen hand in hand gaan met securitaire waarden. Landen die dit pact onderschrijven, erkennen bijvoorbeeld dat kinderen van migranten die in het land van aankomst geboren worden ook een wettelijke status moeten krijgen alsook toegang tot onderwijs. Daarnaast bepleit het Compact een actieve ondersteuning door staten van de integratie van migranten en - indien nodig - hen ook te helpen terug te keren naar hun land van oorsprong. Het zijn dit soort van engagementen waar iedereen bij kan winnen.”

“Dit akkoord is wereldwijd relevant voor migranten. Niet alleen in Europa, maar ook in Afrika, Amerika en Azië. Laat ons de fundamentele waarden van de Europese Unie niet uit het oog verliezen. Het zou absurd zijn als de EU geen gemeenschappelijke positie zou kunnen bepalen in zo’n belangrijke kwestie”, aldus Staes. "De EU zou geloofwaardigheid verliezen ten aanzien van bijvoorbeeld die Afrikaanse landen waarmee we terugkeer-akkoorden aan het onderhandelen zijn."

Staes wijst nog op de terechte uitspraken van Louise Arbour, internationaal gerespecteerd juriste die de VN-onderhandelingen voor de Global Compact leidde: “De goede vraag is niet of je pro dan wel contra migratie bent, maar hoe je de negatieve impact verkleint terwijl je de positieve bijdrage maximaliseert. Om dat te doen, zijn muren en gesloten deuren niet echt een verstandige strategie.” Staes wijst er op dat een strikt Europees grensbeheer zeker nodig is, maar eerder het sluitstuk van een verstandig Europees migratiebeleid, dat begint met meer coherentie en gedeelde solidariteit én legale opties voor migratie, waar zowel vertrek- én aankomstland baat bij kunnen hebben. Staes: "De framing van N-VA kopstukken als Francken en De Wever over "open-grenzen partijen" is intellectueel oneerlijk en plat populisme." 

Achtergrond

Het VN Migratiepact bepaalt internationale standaarden tegen mensensmokkel én standaarden voor de registratie, documentatie, basisvoorzieningen en bescherming voor reguliere en niet-reguliere migratie, alsook betere internationale samenwerking voor grensbeheer. Het pact is niet wettelijk bindend. Het VN Migratiepact wordt getekend tijdens een conferentie van de Verenigde Naties in Marrakesh op 10 en 11 december 2018.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?