Persberichten

AA
TTIP-onderhandelingen trekken zich niets aan van opinie Europees parlement

Ruim 65 Europese organisaties die consumenten, boeren of milieubeschermers vertegenwoordigen, stuurden vandaag een open (brand)brief over de lopende onderhandelingen rond het EU-VS vrijhandelsverdrag (TTIP). Ze stuurden die brief naar de Duitse sociaaldemocraat Martin Schultz, tevens voorzitter van het Europees parlement (EP) omdat uit onderzoek blijkt dat de TTIP-onderhandelaars zich weinig tot niets aantrekken van de stellingname van het EP, dat precies een jaar geleden een fel bevochten TTIP-resolutie goedkeurde. De open brief en rapport komen er aan de vooravond van de 14e TTIP-onderhandelingsronde, die volgende week in Brussel van start gaat.   

Europees parlementslid Bart Staes (Groen) die vorig jaar de onderhandelaar was voor de TTIP-resolutie namens de ENVI-commissie (Environment, Public Health and Food Safety): “Het is diep treurig en verontrustend dat de Europese Commissie de bezorgdheden en rode lijnen van het EP over TTIP niet laat meewegen in de onderhandelingen die nu al 3,5 jaar duren. Het is kristalhelder dat deze onderhandelingen volledig op het verkeerde spoor zitten. De Europese Commissie zou moeten beseffen dat het EP een eventueel akkoord zal verwerpen als het niet op zijn minst rekening houdt met de aanbevelingen van de volksvertegenwoordigers. De enigen die rechtstreeks verkozen zijn door Europese burgers zijn Europese parlementsleden. Dat men in dit verband niet naar hen luistert, is niet alleen zorgwekkend, maar ook een goede illustratie waarom veel burgers hun vertrouwen in Europa verloren hebben. TTIP ontbeert democratische legitimiteit. ”

Het rapport van het Europees middenveld - geschreven door het Center for International Environmental Law (CIEL), ClientEarth en de Health and Environment Alliance (HEAL) - beschrijft hoe de Europese onderhandelaars totaal geen rekening houden met de TTIP-resolutie van het EP.

Om te beginnen negeert men de aanbevelingen rond het gecontesteerde investor-state dispute settlement (ISDS) waarbij het EP vroeg dat “elke investeringsbepaling de jurisdictie van de rechtbanken in de lidstaten en van de EU zou respecteren”. Volgens juriste Karla Hill, directeur van ClientEarth “beantwoordt het laatste voorstel van de Europese Commissie rond het vervangen van ISDS door een  Investment Court System (ICS) niet aan deze vraag van het EP”. Ook denkt zij dat het ICS voorstel “niet in regel is met de Europese verdragen”.   

Génon K. Jensen, directeur bij HEAL stelt in het rapport dat de Europese Commissie faalt bij het respecteren van de eisen van het EP: “Men negeert de vraag om regelgevende verschillen tussen de EU en de VS te respecteren. De Europese Commissie heeft voorgesteld om de Amerikaanse regering voortijdig te waarschuwen als er nieuwe wetgeving wordt gemaakt en regelgeving voor te stellen. Hoe kan het openzetten van deze deur de volksgezondheid beschermen? In Europa zijn bijvoorbeeld 80 pesticiden verboden, die nog steeds legaal zijn in de VS.”

Jensen wijst er nog op dat we recent hebben gezien hoe de Amerikaanse regering de EU met succes onder druk heeft gezet om niet al te strenge criteria aan te wenden inzake de honderden hormoonverstorende stoffen.       

Staes: “In een recente brochure over de EU stelt de American Chamber of Commerce dat met TTIP onder andere “de voedselveiligheidsstandaarden geharmoniseerd zullen worden”. Gezien de volstrekt verschillende benaderingen van voedselveiligheid betekent dat de facto dat de Europese traditie overboord gegooid zal worden. Volgende week dinsdag presenteren vier Europese én Amerikaanse organisaties een nieuw rapport  “Selling of the farm” (1) over hoe de veeteelt sector in Europa volledig weggespeeld zal worden door de industriële veeteelt in de VS. Het is tijd dat Boerenbond en zusterorganisaties zich hierover uitspreken.”    

Staes: “Na Brexit zou het toch zo langzamerhand op ieders netvlies moeten staan dat de zorgen van burgers en consumenten blijven negeren en een uiterst neoliberale koers blijven varen, de snelste koers richting afgrond voor de Europese samenwerking is?”        

 

(1) Een rapport dat dinsdag 12 juli in het EP wordt gepresenteerd door het Institute for Agriculture and Trade (IATP), Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft e.V. (ABL), Compassion in World Farming (CIWF) and PowerShift  

 

 

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?