Persberichten

AA
Transparantie rond glyfosaat blijft problematisch


Na lang aandringen stelde het Europees Voedselveiligheidsagentschap (EFSA) begin december verschillende studies ter beschikking die als basis dienden voor de risicoanalyse van glyfosaat, de werkzame stof van RoundUp. Bart Staes, Groen Europarlementslid en één van de initiatiefnemers inzake de vraag naar mee openbaarheid van bestuur, vindt dat de 100.000 blz die toen vrijkwamen onvoldoende informatie bevatten om een onafhankelijke en correcte inschatting te maken van de schadelijkheid van glyfosaat en vraagt EFSA om meer transparantie.

In een brief aan Dirk Detken, het hoofd van de juridische dienst van EFSA, vragen de groene parlementsleden Heidi Hautala, Benedek Jávor, Michèle Rivasi en Bart Staes om bepaalde secties in de 75 'openbaar gemaakte' rapporten leesbaar te maken. Momenteel zijn bepaalde passages weggelaten, volgens de industrie, omdat ze gevoelige informatie bevatten.

Staes: “Deze paragrafen bevatten informatie over gebruikte materialen, voorwaarden bij de experimenten, de methodologie, resultaten en discussies. Nogal cruciaal eigenlijk om in te schatten of de studies op een onafhankelijke en wetenschappelijke manier zijn uitgevoerd, wat nu eigenlijk de chemische impact is van glyfosaat, op basis van welke analyses EFSA glyfosaat goedkeurde, welke statistische gegevens zijn gebruikt, enzovoort.”

Naast het ontbreken van wetenschappelijke informatie, willen de groenen ook de namen kennen van de experten die de studies in de verschillende landen hebben uitgevoerd.

Staes: ‘We willen graag duidelijkheid over de onafhankelijkheid van deze mensen en mogelijke belangenconflicten. Het zou niet de eerste keer zijn dat experten gelinkt aan de industrie oordelen dat het product minder schadelijk is dan het eigenlijk is. We maakten dit in het verleden al mee met tabak en we kennen de afloop daar: als hier rechtzaken van komen, dan is voorspelbaar wie aan het kortste eind zal trekken.’

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?