Persberichten

AA
Transparantie is niet gewenst

Grote fracties kleden Staes' kwijtingsrapport volledig uit.

Vlak voor het kwijtingsrapport door het Europees Parlement moet worden goedgekeurd, zwakken christendemocraten en socialisten het zwaar af in de commissie begrotingscontrole. Bart Staes, rapporteur en Groen! Europarlementslid geeft de strijd niet op.

Staes: "Met dit rapport wilde ik het management van het Parlement instrumenten aanreiken zodat kleine of grote schandalen in de toekomst uitgesloten worden. Ik dacht een breed draagvlak te hebben voor een gezond financieel beleid, met correcte transacties en grote transparantie. Toch werden niet minder dan 200 amendementen ingediend, vooral met de bedoeling de meest kritische delen van het rapport eruit te halen."

De paragrafen die aan de Secretaris-Generaal een instrumentarium bieden voor het financieel beheer van het Parlement, sneuvelden bijna allemaal. Ook de voorstellen voor een transparantere openbare aanbestedingspolitiek verdwenen. Dat het gat van 121 miljoen euro in het vrijwillige pensioenfonds niet door de belastingsbetaler mag gedicht worden, kreeg ook onvoldoende steun.

Staes' rapport werd zwaar afgezwakt door de twee grootste politieke groepen (christendemocraten en sociaal democraten). "Er hangt een verstikkende sfeer in dit huis, met twee fracties die alles onderling willen beheersen en verdelen. Denk maar aan de overdracht van het voorzitterschap. De huidige Buzek (EPP) wordt in 2012 allicht vervangen door de sociaal democraat Schulz. Dat dit in de minste openheid gebeurt, is te begrijpen maar voor ons totaal onaanvaardbaar", zegt Staes.

Alle kleinere groepen - liberalen, Verenigd Europees Links en de Europese Conservatieven en Hervormers - steunden de rapporteur wel.

Staes: "We trachten samen te onderhandelen over enkele sleutelamendementen om de hoofdgedachte van het rapport overeind te houden. We vragen zeker ook een hoofdelijke stemming aan, zodat iedereen kleur moet bekennen. Parlementsleden die niet willen zorgen voor een correcte besteding van belastingsgeld, moeten dat maar openlijk tegen de Europese burgers zeggen."

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?