Persberichten

AA
Tijdskrediet door EU-leiders bereikt eind dit jaar een limiet

"Opnieuw hebben de Europese regeringsleiders een Europese top gebruikt om meer tijd te kopen. Dat betekent dat de ECB de komende maanden opnieuw in de bres zal moeten springen om onder druk van de financiële markten schuldpapier van eurozone landen op te kopen," aldus Europees parlementslid Bart Staes (Groen).

Staes: "We moeten de Europese leiders aan hun woord houden als ze stellen dat tegen eind dit jaar de definitieve architectuur van de Europese bankenunie klaar zal zijn. De geloofwaardigheid van de hele Europese Unie staat zo langzamerhand op het spel, Nobelprijs of niet, als deze deadline niet gehaald wordt. Dat betekent dus ook een concreet plan om de regels rond de bankenunie al in 2013 te implementeren, zeker wat betreft het Europese toezicht op financiële instellingen."

Staes: "We kunnen het ons niet permitteren dat enkele sleutellidstaten openlijk gaan terugkrabbelen van op Europese top genomen besluiten. Dit betekent dat de overeenkomst moet worden nageleefd om het ESM direct aan banken te laten lenen, om zo de neerwaartse spiraal tussen banken en stijgende overheidsschulden te doorbreken."

Strikt eenvormig Europees toezicht als basis van de nieuwe bankenunie is nodig, ook om te voorkomen dat te zwakke regulering die mede oorzaak was van de crisis, de maat der dingen blijft. Staes: "De centrale rol voor de politiek onafhankelijke ECB blijft wel serieuze vragen oproepen met betrekking tot democratische verantwoording en toezicht. 'Wie toezicht zal houden op de toezichthouders?', blijft een vraag die beantwoord moet blijven."

Tot slot blijft het reeds betwistte plan voor een apart budget voor de eurozone een vaag concept. Staes: "Er zijn teveel potentiële valstrikken en tot er niet meer duidelijkheid over bestaat, is het onmogelijk dit plan te steunen. Hoe dan ook is het voor de Europese groenen duidelijk dat een dergelijk budget niet ten koste mag gaan van het EU budget. En het mag in geen geval de bevoegdheden aantasten van het democratisch verkozen Europese Parlement als medewetgever. Het is cruciaal dat allerlei crisismaatregelen de democratische controle binnen de EU niet verder verzwakken."

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?