Persberichten

AA
Studie toont forse concentratie Europese zadenmarkt

De Europese markt is, in tegenstelling tot wat de Europese Commissie beweert, wel degelijk in toenemende mate geconcentreerd. En is ook in dermate non-transparant dat de Europese Commissie dringend een onderzoek moet starten om na te gaan of de marktconcentratie niet al dermate groot is dat de concurrentie en vrije markt onder druk staan. Dat zijn enkele belangrijke conclusies van een studie die de Europese groenen vandaag lanceren. Europees parlementslid Bart Staes (Groen), één van de initiatiefnemers: "Vijf agrochemische bedrijven die in Europa nu al ruim 50% van de zadenmarkt controleren, dat is in meerdere opzichten een allesbehalve gezonde situatie. Het heeft gevolgen voor boeren, agro-biodiversiteit, voor innovatie en voedselzekerheid."

De Europese groene fractie pleit ervoor om de op 6 mei vorig jaar door de Europese Commissie gelanceerde voorstellen voor nieuwe wetgeving omtrent de productie en handel in zaden van planten en/of landbouwgewassen te verwerpen. Staes: "Er was vorig jaar veel begrijpelijke onrust over de mogelijke gevolgen van deze wetgeving, maar niet altijd omwille van de juiste redenen. Maar er zijn wel degelijk serieuze redenen voor politiek en maatschappelijk verzet tegen deze voorstellen. Te vrezen valt immers dat de machtsconcentratie bij enkele multinationale, agrochemische bedrijven door deze wetgeving nog verder zou toenemen tot nog grotere proporties.''

Morgen stemt de milieucommissie van het Europees parlement over deze wetgeving en op 10 februari volgt de landbouwcommissie. Staes: "Het ziet er naar uit dat er een meerderheid, misschien niet altijd omwille van dezelfde redenen, voor verwerping is."

Volgens Staes toont de nieuwe studie aan dat er nu al sprake is ongezonde marktconcentratie: "De eigen impact assessment van de Europese Commissie stelt dat 95% van de zadenmarkt voor groenten al in handen is van amper 5 bedrijven. en toch stelt men dat er in Europa 7000 zadenbedrijven zijn en dat er dus niets aan de hand is. Uit onze studie blijkt het tegendeel en blijkt dat cijfer "7000" een misleidende argument te zijn. In Polen alleen zijn er bijvoorbeeld 2000 bedrijfjes, waarvan slechts 2% zich met veredeling bezighoudt, een activiteit die dus kan leiden tot nieuwe soorten en dus meer biodiversiteit."

Staes: "Teveel macht in handen van slechts enkele transnationale bedrijven heeft ook grote gevolgen voor boeren. De prijzen voor zaden en plantmateriaal zijn tussen 2000 en 2008 al met gemiddeld (voor EU) 30% gestegen. Hetzelfde beeld zien we in de VS, waar de markt-, en machtsconcentratie - het bedrijf Monsanto is daar het sprekende voorbeeld van - al veel verder is gevorderd. Europees beleid moet er dus op gericht zijn om diversiteit te bevorderen en niet uniformiteit, op maat gesneden van enkele agrochemische bedrijven, die zaden verkopen voor gewassen die afhankelijk zijn van dure en giftige inputs als pesticiden."

Staes: "Door het Europese systeem hebben boeren niet eens meer de keuze om andere zaadvariëteiten te gebruiken. Bovendien krijgen we een enorm tekort aan zaadgoed voor duurzame, energie-efficiënte, lage input landbouw, zoals de biologische landbouw. Wat we dringend nodig hebben is een meer divers aanbod van zaden, opdat landbouw beter bestand blijft tegen ziektes en klimaatveranderingen. Het kweken en op de markt brengen van dergelijke zaadvariëteiten behoort geen nichemarkt te zijn, zoals de Europese Commissie wil, het moet de toekomst worden."

Een geconcentreerde markt is niet alleen slecht voor boeren en de marktwerking, stelt Staes: "Het heeft grote gevolgen voor de genetische diversiteit van de landbouw. Er is al lang een gestage neergang gaande van deze agrobiodiversiteit: de VN landbouworganisatie schatte dat de diversiteit binnen landbouw- en voedselgewassen de afgelopen eeuw al met 75% af is genomen. Een derde van de resterende soorten zou voor 2050 kunnen verdwijnen. Deze trend moet stoppen, een genetische diversiteit is van belang om landbouw weerbaar te maken tegen klimaatveranderingen."

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?