Persberichten

AA
Strengere regels voor financiële markten, aanpak voedselspeculatie onvoldoende

Het Europees Parlement stemde vandaag in met nieuwe regels voor de handel in financiële producten. Groen vindt dit een belangrijke stap richting een stabielere financiële sector en richting betere bescherming van consumenten. Groen Europarlementslid Bart Staes betreurt echter dat het Europarlement niet voor een waterdichte aanpak van voedselspeculatie heeft gekozen.

Staes: "We moeten de financiële markten weer gebruiken om te investeren in plaats van te gokken. Daar helpt deze wetgeving bij. De verplichting om de meeste financiële transacties openbaar te maken zorgt ervoor dat toezichthouders kunnen ingrijpen als er ontwrichtende speculatieve zeepbellen ontstaan. Ook helpt de wetgeving om destabiliserende flitstransacties aan banden te leggen.”

Staes is minder te spreken over de aanpak van voedselspeculatie. Het Europees Parlement wil een grens stellen aan de bedragen waarmee gespeculeerd mag worden op veranderende voedselprijzen, maar definieert die grens zo onduidelijk dat speculanten door de mazen van de wet kunnen glippen.

Staes: "Overmatige speculatie met voedsel en grondstoffen is hét voorbeeld van hoe de financiële markten de reële economie kunnen verstoren. Het aantal financiële contracten op de voedselmarkt is tussen 2002 en 2008 vervijfvoudigd. Dit heeft bijgedragen aan zeer sterke prijsschommelingen en op sommige momenten bijna een verdubbeling van de voedselprijzen in die periode. In ontwikkelingslanden waar mensen tachtig procent van hun inkomen aan voedsel kwijt zijn, is dat een ramp. Ik vind het onverantwoord dat de christendemocraten en liberalen het groene amendement voor een harde aanpak van speculanten niet steunden."

De positie van consumenten op de financiële markten verbetert met de nieuwe wetgeving. Risicovolle financiële producten moeten volgens het Europarlement voortaan door toezichthouders verboden kunnen worden. De groene fractie in het Europees Parlement had daar graag nog een verbod op verkoopbonussen voor financiële adviseurs aan toegevoegd. Helaas nam het Europarlement dat voorstel niet over.

Staes: "Verkoopbonussen hebben het perverse effect dat adviseurs niet in het belang van de klant handelen, maar financiële producten verkopen die de hoogste provisie opleveren. Het valt me flink tegen dat veel Europarlementariërs de belangen van financiële adviseurs en banken blijkbaar boven die van consumenten stellen," aldus Bart Staes.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?