Persberichten

AA
Stoppen EU-steun voedselbanken is onverantwoord

Het Europese voedselhulpprogramma waarvan ongeveer 17 miljoen Europese burgers afhankelijk zijn, dreigt té drastisch en te snel ingeperkt te worden. Europarlementslid Bart Staes (Groen!) steunt de oproep van de groene fractie voor een noodoplossing.

Er is vandaag ruzie ontstaan binnen de Europese Landbouwraad over de voortzetting van voedselhulp, omdat enkele landen het budget willen inperken van 480 miljoen euro naar 113 miljoen euro. Staes: "Op 7 juli stemde een ruime meerderheid van het Parlement nog voor een resolutie die de Europese Raad en de Europese Commissie opriep om een voorlopige overgangsregeling te treffen en de voedselsteun niet zomaar stop te zetten. Niet op een moment dat extra veel gezinnen door de economische crisis geraakt worden."

Landbouwcommissaris Dacian Ciolos stelde dan voor om het programma onder te brengen bij het Europees Sociaal Fonds. Maar de ministers van Landbouw slagen er niet in het eens te worden. Staes: "Totaal onverantwoord, met de winter en strenge besparingen in aantocht. De ministers moeten zich realiseren dat mensen dit echt nodig hebben om niet onder de absolute armoedegrens te zakken. Miljoenen sociaal zwakkeren die zijn aangewezen op de voedselbank, zijn komend jaar niet zeker van voldoende hulp. De crisis en draconische bezuinigingen raken deze mensen extra hard. Het is onverantwoord om de voedselhulp, nog steeds de eerste levensbehoefte, zo abrupt te beëindigen. Het feit dat overheden wél miljarden vinden om banken overeind te houden, maar geen 480 miljoen euro voor iets basaals als voedselsteun, is eenvoudigweg niet uit te leggen."

Staes: "Het EU-voedselprogramma verdeelt voedsel uit de landbouwoverschotten over voedselbanken in Europa. Maar aangezien de overschotten steeds kleiner worden, koopt de EU extra voedsel op om voor voldoende middelen voor het hulpprogramma te zorgen. Dat is eerder dit jaar door het Europees Hof in Straatsburg verboden, waardoor er plotseling nog maar een vijfde deel van het voedsel van vorig jaar beschikbaar is."

De groene fractie eiste dat er voor de korte termijn een noodoplossing komt. Op langere termijn moet EU-steun aan de armste Europeanen echter in een andere vorm en structureler plaatsvinden. Staes: "Dit voedselprogramma dat gebaseerd is op de boterbergen en melkplassen van vroeger, moet grondig gemoderniseerd worden. Een nieuw Europees programma voor armoedebestrijding moet mensen minder afhankelijk maken van voedselbanken en perspectief bieden voor participatie en een fatsoenlijk inkomen."

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?