Persberichten

AA
Staes haalt zijn slag thuis

Europees Parlement keurt ondanks eerdere tegenstand behoorlijk krititsch rapport over Parlementsbegroting goed

Vandaag keurde het EP met een overweldigende meerderheid (548 stemmen voor, 45 tegen en 38 onthoudingen) het rapport goed van europarlementslid Bart Staes (Groen!) over de controle op de begroting van het Europees Parlement.

Dit rapport maakte veel ophef en het werd op de korrel genomen door voornamelijk de EVP-fractie in het EP die er in de anti-fraudecommissie van het EP in slaagde belangrijke opmerkingen van rapporteur Staes weg te stemmen.

Na deze stemming bouwde Staes aan een front tussen sociaal-democraten, liberalen, groenen en Verenigd Europees Links en diende hij voor de plenaire vergadering een aantal nieuwe amendementen in die zijn rapport, dat voor een deel was uitgehold, terug aanscherpte.

Staes slaagde er zo in een grote meerderheid van het Parlement achter zijn tekst te krijgen.

De belangrijkste wijzigingen in goede zin betreffen:

1. De vaststelling dat alleen een kritische opstelling van de anti-fraudecommissie van het EP ervoor zorgde dat er zeer positieve ontwikkelingen inzake het financieel beheer van het EP op gang hebben getrokken, zoals een statuut voor leden en assistenten,

2. De verplichting van de secretaris-generaal van het EP om jaarlijks te verschijnen in september voor de anti-fraudecommissie van het EP om van gedachten te wisselen over de te nemen maatregelen inzake goed financieel beheer,

3. De eis dat directeurs-generaal, directeurs en afdelingshoofden geselecteerd moeten worden op basis van hun verdienste, ervaring en bestuurscapaciteiten (en dus niet op basis van hun politieke aanhorigheid);

4. De verplichting om personeelsleden die werkzaam zijn in de risicovolle sector van openbare aanbestedingen bij te scholen, te vormen en te beschouwen als een "gevoelige post" waarvoor een passende rotatie en aanvullende controlemaatregelen worden voorzien,

5. De verplichting de antifraudecommissie jaarlijks een verslag te bezorgen over de werkzaamheden en ervaringen van de nieuwe functie van risicobeheerder, d.i. de ambtenaar die het "corporate governement" van het EP op de voet moet volgen en zwakheden in de bestuursstructuren moeten opsporen en verbeteren.

Ondanks de hevige tegenkanting en onder druk van een aantal gevraagde hoofdelijke stemmingen (waardoor iedereen openlijk kleur moest bekennen) werd het rapport van Bart Staes nu toch met een grote meerderheid aanvaard. Het is en blijft een bijzonder kritisch maar behoorlijk constructief werkstuk, geschreven door een pro-europese maar kritische parlementslid.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?