Persberichten

AA
Sociaaleconomisch bestuur eurozone - Europees Parlement wil verder kijken dan '3%-norm'

De groenen in het Europees Parlement willen een sociaaleconomisch bestuur van de eurozone dat verder kijkt dan begrotingstekorten en overheidsschulden. Een meerderheid van het Europees Parlement dringt daar vandaag op aan in een rapport over het Europees Semester. De regeringsleiders die deze week vergaderen over nieuwe stappen voor de coördinatie van economisch beleid om de euro te versterken, moeten deze boodschap serieus nemen, vindt Europarlementslid Bart Staes (Groen): "De complexe economische problemen in de eurozone los je niet op door je vast te klampen aan de 3%-norm. Die aanpak heeft jammerlijk gefaald. De regeringsleiders kunnen en moeten stappen zetten om het Europees economisch beleid meer gebalanceerd te maken, zodat het niet automatisch tot bezuinigingen leidt, maar ook inzet op investeringen in werk en vergroening."

Mede op initiatief van de groenen pleit het Europees Parlement voor drie belangrijke aanpassingen in het economisch en begrotingsbeleid van Olli Rehn en de ministers van financiën. Ten eerste wil het Europees Parlement dat werkgelegenheid en sociale uitkomsten centraal komen te staan in het economisch bestuur van de eurozone. "De EU moet niet alleen controleren of het huishoudboekje op orde is, maar ook of landen hun menselijk kapitaal onderhouden. Oplopende werkloosheid, armoede en ongelijkheid vormen minstens een zo groot gevaar voor de euro, als begrotingstekorten".

Ten tweede moet er een einde komen aan de bezuinigingsopdrachten aan alle landen tegelijk. Landen met meer begrotingsruimte zoals Duitsland moeten nu juist investeren in zaken als duurzame infrastructuur en innovatie. "Dat kan door een grotere vraag vanuit Duitsland ook de zuidelijke economieën van de eurozone vooruit helpen", aldus Staes.

Ten derde pleit het Europees Parlement op initiatief van de groenen in het Parlement voor vergroening van belastingstelsels. Staes: "Vervuilende en energie verslindende industrieën dragen te weinig bij aan de publieke inkomsten of worden zelfs gesubsidieerd. Europese landen die hen niet aanzetten tot groene innovatie zullen werkgelegenheid verliezen en zijn veroordeeld tot onbetaalbare energie-importen uit instabiele regimes: een veel groter gevaar voor de stabiliteit van de eurozone dan een iets hoger tekort op het huishoudboekje van 2014."

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?