Persberichten

AA
Progressief rapport dat ijvert voor de gelijkheid van vrouwen en mannen aangenomen door Europees Parlement

De EU formuleert momenteel een nieuwe strategie voor de gelijkheid van vrouwen en mannen na 2015. Het vandaag gestemde initiatiefverslag in het Europees Parlement vindt dat de vooruitgang in de EU op vlak van gelijkheid van vrouwen en mannen te traag gaat en doet dan ook broodnodige voorstellen. Bart Staes, Europees Parlementslid voor Groen: "Het rapport dat vandaag gestemd werd, zal er hopelijk toe bijdragen dat we de 21e eeuw later kunnen omschrijven als de eeuw van de gelijkheid. Of verdienen vrouwen, holebi's en transgenders minder rechten?"

In het rapport worden concrete acties voorgesteld die gendergelijkheid promoten, en dit binnen de EU bevoegdheden: bestrijden van stereotypes in de tewerkstelling van vrouwen, het vergroten van de aandacht voor geweld t.a.v. vrouwen (met een Europees jaar), het verminderen van de loon- en pensioenkloof tussen mannen en vrouwen, en maatregelen om vrouwen en mannen toe te laten werk en gezinsleven beter op elkaar af te stemmen. Het rapport benadrukt ook dat vrouwen controle moeten hebben over hun eigen seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, inclusief toegang tot contraceptie, veilige abortus en relationele en seksuele vorming.

Staes: "We zagen de afgelopen week weer een enorme lobby machine op gang komen van anti-abortus organisaties, al dan niet vanuit religieus geïnspireerde hoek. Onbegrijpelijk. Vrouwen moeten hun eigen, geïnformeerde keuzes kunnen maken en daarin geholpen worden. Dat dit momenteel nog niet overal kan, is een maatschappij waarin mensen- (en dus ook vrouwen-) rechten fundamentele basisrechten zijn, onwaardig."

Ook in België, wat bekend staat als een vooruitstrevend en progressief land, is er nog werk aan de winkel. Zo staat de gendergelijkheidsindex van België voor het jaar 2010 momenteel op 59,6 op 100 (EU gemiddelde is 54) (1). Uit cijfers van het instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen bleek dat de loonkloof iets kleiner is geworden, maar toch verdiende een vrouw in 2012 per uur 9% minder dan een man. Voor een stuk valt dit te verklaren doordat vrouwen veelal deeltijdse jobs uitoefenen omdat er niet genoeg voltijdse jobs zijn, of omdat het moeilijk te combineren blijkt met het gezinsleven.

Bart Staes: "Wat mij betreft is het simpel: gelijk loon voor gelijk werk en we moeten verplicht gedeeld ouderschapsverlof instellen zodat het voor toekomstige generaties normaal gevonden wordt dat beide ouders voor de kinderen zorgen. Vrouwen wachten ook steeds langer met zwanger worden, om verschillende redenen, met de gekende risico's. We moeten de omstandigheden op de arbeidsmarkt verbeteren zodat vrouwen/koppels die dat willen, toch vroeger aan kinderen kunnen beginnen."

Ook wat betreft partnergeweld maakt België geen te beste beurt. Zo kwamen in 2013 162 mensen om het leven of 3 doden per week door partnergeweld en waren er 39 746 meldingen bij de politie. En het aantal Belgen dat slachtoffer was van huiselijk geweld neemt toe tot bijna 1 op 20.

Staes: "Ongelofelijk schrikbarende cijfers. Het wordt tijd dat daar Europees, maar ook in de lidstaten werk van gemaakt wordt. Respect is de basis van elke relatie, ongeacht gender of migratie of sociaaleconomische achtergrond. We moeten dringend afstappen van stereotiepe denkwijzen die bepaalde rolpatronen in stand houden. Dat die hardnekkig blijven bestaan, blijkt ook nog maar eens uit onderzoek naar huishoudelijk werk van het JeugdOnderzoeksPlatform (JOP), waar traditionele rolpatronen van jongs af aan worden bevestigd en meisjes meer helpen in het huishouden dan jongens. Het lijkt iets futiel, maar door kinderen en jongeren op heel jonge leeftijd al in een bepaald rolpatroon te duwen, bepaal je hoe onze samenleving vorm krijgt."

 


(1) De gendergelijkheidsindex werd voor het eerst gepresenteerd in 2013 en biedt een maatstaf over hoe ver elke lidstaat is in het bereiken van gendergelijkheid in 2010. De index is gebaseerd op de genderkloof, dat is het verschil in het niveau van de prestatie tussen vrouwen en mannen op een bepaalde genderindicator zoals werk, geld, kennis, tijd, energie, gezondheid. De resultaten worden gecombineerd in één enkel samenvattend cijfer waarbij de score van 1 (totaal ongelijkheid) tot een score van 100 (volledige gelijkheid) kan gaan. De index voor de EU-27 is 54.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?