Persberichten

AA
Planbureau bevestigt: klimaat en koopkracht gaan hand in hand

Vandaag geeft het Planbureau de berekeningen van de verschillende programma’s vrij. Groen diende haar klimaatplannen in. Uit de analyse blijkt dat een ambitieus klimaatbeleid hand in hand gaat met extra koopkracht voor gezinnen. “Onze plannen creëren meer klimaatambitie, meer welvaart en meer levenskwaliteit. Dat bevestigt de berekening van het Planbureau. Meer jobs, meer koopkracht, en minder CO² gaan dus wel degelijk samen. Daarmee is de tegenstelling tussen klimaat en koopkracht nu definitief van tafel”, stellen Kristof Calvo en Meyrem Almaci.

“Zoals we bij de voorstelling van ons paKt 2030 hebben beloofd gaan de gezinnen erop vooruit. We injecteren extra middelen waar de noden het hoogst zijn. Gemiddeld gaan huishoudens er tegen 2024 met 59€ extra per maand op vooruit bovenop de inkomensstijging bij ongewijzigd beleid”, aldus Calvo. De globale koopkrachtstijging van de plannen van Groen varieert dus van de laagste inkomens tot de hoogste inkomens. De laagste inkomens gaan er ten opzichte van het referentiescenario 98€ per maand extra op vooruit, een toename met 8,7%. Bij het tweede deciel gaat het om 3,3% extra. Enkel het hoogste deciel, met een gemiddeld beschikbaar maandinkomen van 6.756 euro, gaat er iets minder sterk op vooruit dan bij de status quo.

Groen diende een hele reeks plannen in bij het Planbureau. Een eerste pakket gaat over gezondere loopbanen. Groen wil inzetten op een versterkte loonbonus, en wil het interessanter maken voor bedrijven om in te zetten op gezonde loopbanen. Het budgettair voordeel, volgens het Planbureau, zou oplopen tot 400 miljoen euro in 2022. “Werkbaar werk telt alleen maar winnaars. Werknemers die gelukkig zijn in hun job, zijn productiever. De kost in de gezondheidszorg daalt, en de bedrijven zijn slagvaardiger en hun concurrentiepositie wordt versterkt. Een menselijker beleid is dus goed voor de levenskwaliteit en de economie”, aldus Almaci.

Een tweede pakket maatregelen zijn de mobiliteitsmaatregelen. Drie centrale Groene maatregelen daar zijn het omzetten van het fiscaal voordeel van salariswagens in cash, een slimme kilometerheffing, en het afschaffen van het terugbetalen van professionele diesel. Het totale welvaartseffect van de hervorming bedraagt 623,1 miljoen euro, de CO²-uitstoot daalt met 3,3%, en het aantal afgelegde kilometers met de auto daalt fors. “Dit is een enorme kentering. Minder file, minder luchtvervuiling, meer welvaart. Ook het aantal fietskilometers zou enorm stijgen. Deze cijfers tonen ook aan hoe rampzalig de status quo zou zijn voor onze wegen, onze welvaart en onze luchtkwaliteit. Daarom zijn dergelijke moedige maatregelen zo noodzakelijk”, aldus Calvo.

Ook de doorrekening van de energieplannen van Groen, met onder meer de kernuitstap en sterke investeringen in hernieuwbare energie, toont aan dat moedige keuzes resultaten opleveren. De bevoorrading blijft verzekerd, de CO²-uitstoot daalt met de kernuitstap, en de kostprijs is lager dan bij ongewijzigd beleid. Ook het omvangrijke renovatieplan voor woningen zorgt voor een forse krimp van de CO2-uitstoot, tot -60% in 2030. “De kernuitstap zorgt niet voor een stijging van de CO2-uitstoot, integendeel. Daarmee is het laatste argument om vast te houden aan de monopoliepositie van de onveilige en onbetrouwbare kerncentrales, helemaal verdwenen. Ook die discussie kan hiermee definitief worden afgesloten. Hernieuwbare energie is de toekomst”, aldus Calvo.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?