Persberichten

AA
Onderzoek Europese Groenen: Europese bedrijven dragen bij aan ontbossing Amazonewoud"Met toestemming van Brazilië maken Europese bedrijven en overheden de ontbossing van het Amazonegebied tot business model.” Dat concluderen de Europese Groenen in hun onderzoeksrapport naar trends en risico’s over ontbossing in het Amazonegebied. De Groenen constateren dat de Braziliaanse overheid in feite zelf actief bijdraagt aan de vernieling van dit belangrijke natuurgebied voor zowel biodiversiteit als klimaatverandering. Opmerkelijk genoeg blijkt ook nog eens dat onder andere het Nederlands bedrijfsleven zeer actief is in Brazilië bij de planning en mogelijk ook de aanleg van grootschalige infrastructuurprojecten voor vervoer en export van vooral soja, hetgeen ten koste gaat van grote delen Amazonewoud.

Groen Europarlementslid Bart Staes gaf samen met een aantal van zijn collega’s opdracht voor dit onderzoek. “De maffiapraktijken rond het illegaal kappen van het woud lijken geen grenzen te kennen. Milieuactivisten lopen persoonlijk gevaar en ondertussen worden dagelijks hectares woud gekapt. De ontbossing dreigt door deze plannen nog eens in crescendo te gaan. Dit moet stoppen.”

Sinds 2012 neemt ontbossing na jaren van afname weer enorm toe. De Groenen vrezen dat het niveau van ontbossing de jaren '80 zal overstijgen. Toen werd internationaal ook de noodklok geluid wat leidde tot striktere wet- en regelgeving. Bossen worden gekapt ten behoeve van veeteelt en landbouw. Soja is de wederom de grootste boosdoener. Grote stukken bos worden opgeofferd om soja te produceren, ten behoeve van Europese en Chinese productie van veevoer.

Omdat soja nu een lange, moeizame weg door het woud moet afleggen naar de havens blijkt Brazilië samen met Nederlandse bedrijven en overheid samen te werken om een corridor door het woud richting het Noorden aan te leggen. Zo kan de soja sneller en makkelijker in bij havens komen voor transport naar onder andere Rotterdam. Staes betreurt dat Europese en in het bijzonder Nederlandse bedrijven betrokken zijn. “Afgelopen zomer steunde België samen met 13 andere lidstaten nog een meer duurzame, Europese productie van soja en andere eiwithoudende gewassen. Nu lijkt het erop dat ondertussen middels handelsmissies Nederlandse bedrijven gepromoot worden om te helpen bij het plannen van de toekomstige infrastructuurprojecten die fnuikend zullen zijn voor het Amazonewoud.”

Staes vindt dat Europa haar handelsbeleid en landbouwbeleid zo moet inrichten dat de productie en import van gewassen die bijdragen tot ontbossing – zonder dat een eerlijke prijs betaald wordt voor de aangerichte schade – geen markt kan vinden in Europa. “Zolang wij soja importeren die ten koste gaat van Amazonewoud zal er iedere dag een leger van kettingzagen en bulldozers door het woud trekken. We zullen die markt dus eerlijker moeten maken. In de prijs van soja zal ook de prijs van de vernietiging van natuur en klimaatschade moeten meegenomen. Daarnaast zullen we de grootte van onze veestapel moeten heroverwegen.”

Onderzoekstudie in pdf

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?