Persberichten

AA
Onaanvaardbare en onthutsende lobbypraktijken blootgelegd in pesticidendossier

Bart Staes (Groen) verwelkomt de studievan Corporate Europe Observatory, waar onthutsende onthullingen instaan over de lobby van de grote bedrijven als Bayer en Syngenta. Deze hebben op diverse momenten en via diverse kanalen gepoogd het debat over een mogelijk verbod op drie neonicotinoïden onheus te beïnvloeden.

Staes: "Ik ben echt verbolgen over de manier en de stijl waarop dit gebeurt. Zo is er een persoonlijke brief van Syngenta's CEO, Michael Mack, aan voormalig Commissaris Dalli om hem eraan te herinneren dat hij net twee weken terug op de G-8 top nog geluncht had met president Obama, EU-voorzitter Van Rompuy, Commissie-voorzitter Barroso en President Hollande van Frankrijk. Ze haddengediscussieerd over de bijdrage die Syngenta zou leveren aan de voedselzekerheid en het geld dat ze daarvoor over hadden voor Afrika.

Als dit de manier is waarop met zo'n essentiële zaken wordt omgegaan, dan hebben we een gigantisch democratisch probleem. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat mensen hun ogen eindelijk open gaan en we deze chemiebedrijven - en bij uitbreiding de grote industriële multinationals - niet langer laten bepalen wat er in de wereld gebeurt."

Staes: "Het is duidelijk dat deze bedrijven niet gaan voor het algemeen belang maar voor het corporatistisch belang. Dit is pure chantage en het is beangstigend te zien hoe onder het mom van filantropie gepoogd wordt beleidsmakers onder druk te zetten."

"Met de kennis die we hebben over de schadelijkheid van de neonicotinoïden, kunnen we niet anders dan overgaan tot een permanent verbod op de neonicotinoïden en dus niet langer te pleiten voor een tijdelijk verbod."

Syngenta en Co zijn niet aan hun proefstuk toe. We doorprikten eerder deze maand via het document "De leugens van Syngenta en Co." al hoe deze bedrijven vooral twijfel willen zaaien ten voordele van hun eigen zaak".

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?