Persberichten

AA
Nieuwe regels EU-emissiehandel maken ruimte voor aanvullend nationaal klimaatbeleid


Het Europees Parlement heeft dinsdag de nieuwe regels omtrent het Europese emissiehandelssysteem (ETS) goedgekeurd. Europees parlementslid Bart Staes is kritisch: “Het is een minimale herziening: voor een fatsoenlijke ETS-prijs zal er veel meer moeten gebeuren. De wetgeving maakt gelukkig wel ruim baan voor aanvullend nationaal klimaatbeleid. Als landen uitstootrechten uit de markt willen halen, na sluiting van een kolencentrale of andere energiecentrales, hoeven ze die niet meer zélf op te kopen. Ze kunnen die rechten simpelweg schrappen en daarmee de CO2-prijs omhoog stuwen. Daarmee is het laatste excuus van Europese politici om kolencentrales langer open te houden van tafel.”

ETS verzorgt straks – de nieuwe regels zullen gaan gelden voor de periode 2021-2030 – een degelijke Europese bodem onder het Europees klimaatbeleid. Vervuiling gaat een eerlijkere prijs krijgen.

Staes: “Het Europese emissiehandelssysteem zal een Europese minimumprijs garanderen die hoger is dan de extreem lage 6 euro per ton CO2 van nu. Het zorgt ervoor dat de grootste dwarsliggers, zoals Polen, niet stil kunnen blijven staan. Er komt een controlemechanisme op de overtollige quota die in een reservepot worden gestoken om ze dan nadien van de markt te kunnen weghalen.”

De herziening van het systeem brengt echter niet de omslag die het klimaatakkoord van Parijs vereist. Volgens de groene fractie had het systeem volledig op de schop gemoeten: “De lobby van de fossiele industrie om het systeem zo betekenisloos mogelijk te houden is snoeihard. Helaas heeft dat een te groot effect op een meerderheid van de betrokken politici die over hervormingen stemmen.”

Het gevolg is dat aanvullend beleid per lidstaat noodzakelijk als om de doelstellingen van het Parijsakkoord in zicht te krijgen. Denk bijvoorbeeld aan ambitieuze bindende nationale doelstellingen voor energiebesparing en duurzame energie. Daar staan sommige Europese lidstaten vooralsnog op de rem.

Staes: “Het is enorm teleurstellend dat de Belgische regering in deze zo talmt met het energiepact en de discussie over het nog langer open houden van verouderde kerncentrales. Het akkoord van Parijs én de Klimaatzaak-rechtszaak maken glashelder dat de tijd van verschuilen achter wat de EU besluit, voorbij is. Landen zijn volledig vrij om verder te gaan dan de minimumregels die de EU afspreekt. Zo kunnen we in België per direct een minimumprijs voor ETS-rechten invoeren. Een doeltreffend klimaatbeleid is met andere woorden echt een kwestie van politieke wil.”

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?