Persberichten

AA
Nieuwe EU-aardgaswetgeving bemoeilijkt monopoliepositie Poetin


Met de bekrachtiging van de herziene EU-aardgasrichtlijn door het Europees Parlement lijkt er vanmorgen een einde gemaakt te worden aan de voorkeursbehandeling voor gasleidingen uit derde landen. Dat zal gevolgen hebben voor Nord Stream 2.

Bart Staes (Europarlementslid voor Groen) is tevreden met het resultaat, helemaal gezien de eerdere patstelling. Maar hij waarschuwt ook dat het hoofdstuk nog niet is afgesloten: "De nieuwe wetgeving vereist een zeer proactieve houding van de Belgische regering."

"Voor gasleidingen die volledig in de EU liggen, gelden al strikte eisen. Zo’n pijpleiding mag bijvoorbeeld geen eigendom zijn van de gasleverancier, en derde partijen moeten toegang tot de infrastructuur hebben. Voor leidingen van buiten de EU gaan nu in principe dezelfde spelregels gelden", stelt Staes.

Staes: “Uiteraard zit Poetin daar helemaal niet op te wachten. Op z'n minst bemoeilijken de nieuwe regels de aanleg van de tweede Nord Stream pijpleiding. Komt de leiding er toch, dan is de kans groot dat er extra voorwaarden aan vast zullen zitten. De nieuwe wetgeving is instrumenteel om ervoor te zorgen dat Poetin met Nord Stream 2 geen krachtig middel in handen krijgt om de Europese solidariteit te ondermijnen."

Uitzonderingen

Staes: "Er zit wel een addertje onder het gras. Landen waar de leiding binnenkomt kunnen bij de Europese Commissie uitzonderingen aanvragen. De wijze waarop dat beoordeeld moet worden, laat interpretatieruimte over. Een hard bevochten compromis dat nodig was om met name Duitsland aan boord te krijgen. Nord Stream 2 werkt nu als een splijtzwam tussen de EU-landen. De Duitsers willen de gasleiding koste wat kost door laten gaan en ze zullen ongetwijfeld uitzonderingen proberen te krijgen. Het is essentieel dat die verzoeken zeer nauwkeurig en strikt behandeld worden.”

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?