Persberichten

AA
Nieuwe commissie EP zal antwoorden formuleren na ‘glyfosaga’


Het is een zeer goede zaak dat een meerderheid van het Europees parlement vandaag het mandaat voor de oprichting van een speciale, tijdelijke commissie over het toelatingsproces van pesticiden heeft goedgekeurd. Deze commissie zal de tekortkomingen onderzoeken die duidelijk werden in de glyfosaat-discussie van de jongste twee jaar,” reageert Europees parlementslid Bart Staes. Staes zetelt als één van de twee vaste groene leden van deze 30-leden tellende commissie.

“We zullen naast de specifieke tekortkomingen in het glyfosaat-dossier ook meer algemeen onderzoeken en analyseren hoe de goedkeuringsprocedure voor pesticiden in de EU verloopt.”

Staes wijst er nog op dat het aan de groene fractie te danken is dat deze commissie er komt: “Net als de Panama-commissie en de Dieselgate-commissie reageerden de meeste andere fracties eerst met veel tegenzin. Vooral de EPP (CD&V) was tegen. Ook nu was het weer trekken en sleuren. Maar het is het resultaat dat telt.”

Staes: “Tegen het eind van dit jaar moet de tijdelijke commissie antwoorden formuleren op de ernstige vragen die opdoken in de glyfosaat-saga. Vragen over wie het autorisatieproces stuurt, zoals we zagen bij Dieselgate. Vragen over de controle van de commerciële spelers op de wetenschappelijke studies die de basis vormen voor de beoordeling door het Europese agentschap EFSA. Vragen over transparantie, onafhankelijkheid en het beschermen van het algemeen belang. We zullen nagaan of chemische bedrijven een te grote invloed hebben op de beoordelingsprocedures. In het geval van glyfosaat zagen we dat een bedrijf als Monsanto zonder scrupules de wetenschappelijke bevindingen en studies manipuleerde of gegevens achterhield.”

Staes verwijst naar een hoorzitting in het Amerikaans Congres die het werk van het gerenommeerde instituut IARC uitgerekend vandaag tegen het licht houdt. “Al voor IARC met zijn oordeel over glyfosaat kwam, had Monsanto al een campagneplan klaar om de wetenschappers van IARC in diskrediet te brengen. De hoorzitting vandaag in Washington is daar een resultaat van. Ik zal er alles aan doen om de commissie in Brussel meer in het algemeen belang te laten werken.”

Staes: “Uiteindelijk gaat het hier over honderden chemische stoffen die een serieuze impact hebben op de kwaliteit van ons voedsel, het leefmilieu en de biodiversiteit. De Europese beoordelingsprocedures moeten boven elke twijfel verheven zijn. Europese agentschappen als EFSA en ECHA moeten de nodige mensen en middelen hebben om dat werk te kunnen doen en zo het vertrouwen van burgers in politieke besluiten op basis van die beoordelingen te behouden.”

Deze donderdag stemt het EP op over de samenstelling van de tijdelijke commissie. Die kan dan in maart aan de slag gaan.

Achtergrond:

On 24 februari 2016, stelde de Europese Commissie voor de vergunning voor glyfosaat met de maximale termijn van 15 jaar te verlengen. Bijna twee jaar later werd de vergunning met vijf jaar verlengd en sturen enkele Europese regeringen, waaronder de Belgische, aan op een uitfasering van glyfosaat. Dit gebeurde na immense druk van de civiele samenleving die ruim een miljoen handtekeningen verzamelde voor een ‘burgerinitiatief’ onder de noemer ‘Stop Glyphosate’. Bart Staes is één van de vier parlementsleden die naar het Europees Hof van Justitie stapten om toegang te eisen tot de wetenschappelijke studies die EFSA gebruikte om glyfosaat te beoordelen. 

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?