Persberichten

AA
Nieuw wapen in strijd tegen belastingontwijking goedgekeurd

Het massaal ontwijken van belastingen wordt voor multinationale bedrijven weer een beetje lastiger. Na de stemming in de commissie economische zaken van het Europees parlement vorige maand, werd vandaag ook in plenaire zitting een stevige parlementaire positie over het country-by-country reporting (CBCR) gestemd, een belangrijke stap in de strijd tegen belastingontwijking. Europees parlementslid Bart Staes: “Dit is het soort van wetgeving waar Groenen al jaren voor pleiten, want het verplicht bedrijven in jaarverslagen te openbaren of ze in een bepaald EU-land waar ze activiteiten hebben, wel voldoende belasting betalen.”

Staes wijst er echter op dat het nog geen beklonken zaak is, omdat de onderhandelingen tussen de drie Europese instellingen over de CBCR-wetgeving pas na de zomer zullen starten: “De positie van het EP is strikter dan die van de Europese Commissie of de Europese Raad van ministers. Maar zoals vaker in dit soort dossiers zijn collegae van de liberale ALDE en christendemocraten van de EPP erin geslaagd om de positie van het EP af te zwakken, via de zogenaamde 'safeguard clause'. Onder het mom van concurrentie- of commercieel gevoelige informatie krijgen bedrijven elk jaar de mogelijkheid om uitzondering te vragen op het opstellen van deze jaarverslagen, dit zonder tijdslimiet én zonder definitie wat commercieel gevoelige informatie precies is. En het oordeel ligt dan bij de lidstaten, hetgeen een de facto achterpoort biedt voor voortdurende belastingontwijking. Landen als Malta, Ierland, Luxemburg, Duitsland en Nederland zouden liefst wat achterpoortjes behouden. Zeer teleurstellend en een klap in het gezicht van alle braaf belastingbetalende burgers enkmo’s.”  

Het doel van de Europese CBCR-regels is net om bedrijven te verplichten in jaarverslagen per land de financiële activiteiten in een bepaalde EU-lidstaat of van andere ‘risicolanden’ op te nemen. Zo wordt transparant of bedrijven fatsoenlijk belasting betalen en of hun winstbelasting in redelijke verhouding staat tot hun economische activiteiten.

Staes wijst er op dat het feit dat er sowieso wetgevende voorstellen liggen het resultaat is van jarenlang intensief campagne voeren: “Hopelijk kan dit eindelijk vruchten afwerpen, al zal publieke druk nodig blijven tot de eindmeet om te voorkomen dat liberalen en christendemocraten de Europese wetgeving niet nog verder uitkleden. Transparantie over belastingen zou het veel moeilijker maken voor bedrijven om allerlei achterpoortjes te gebruiken of te gaan 'shoppen' bij lidstaten voor een zo laag mogelijk belastingtarief. Alleen Europese samenwerking kan deze race-to-the-bottom tegengaan. Uiteindelijk verliest elke lidstaat aan belastinginkomsten met de huidige praktijk.”

Staes: “Journalistieke onthullingen en nieuwsberichten in de vorm van allerlei ‘leaks’ hebben de afgelopen jaren laten zien dat multinationals bijzonder vindingrijk zijn in het gebruiken van achterdeurtjes, die met steun van tussenpersonen, financiële dienstverleners en politici op een kier worden gezet. Het is dan ook erg bedenkelijk dat zoveel collega-parlementsleden dit lijken te willen faciliteren. Wij blijven ervoor strijden om ook op die achterdeur in de toekomst een grendel te zetten."

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?