Persberichten

AA
Nieuw burgerinitiatief tegen TTIP afgeblokt door Europese Commissie

De Europese Commissie deelde vandaag mee dat een nieuw Europees Burgerinitiatief over de controversiële onderhandelingen van het EU-VS vrijhandelsverdrag (TTIP)* niet toegelaten zal worden (1). Het deze zomer gelanceerde Burgerinitiatief roept de Europese Commissie en de Raad van Ministers op om het onderhandelingsmandaat voor TTIP te herroepen en het Economisch handelsverdrag met Canada (CETA) op te schorten. De Europese Groenen reageren verbolgen op het in de kiem smoren van dit burgerinitiatief en roepen de nieuwe commissievoorzitter Juncker op om deze ondemocratische beslissing ongedaan te maken.

Staes: "De Commissie blokkeert de stem van Europese burgers door dit Burgerinitiatief te weigeren en haalt daarvoor selectieve argumenten aan (2), die mij overtuigen dat dit een politiek gemotiveerde beslissing is. De Commissie voelt zich ongemakkelijk bij het vooruitzicht van massale publieke weerstand tegen de TTIP onderhandelingen."

De Commissie stelt dat wanneer derde partijen betrokken zijn, er geen beroep gedaan kan worden op het burgerinitiatief. Meer nog, de Commissie kan geen negatieve voorstellen doen en kan dus ook niet ingaan op het burgerinitiatief om de TTIP en CETA onderhandelingen te beëindigen. Dit wil dus zeggen dat burgers internationale onderhandelingen gevoerd door de Commissie enkel kunnen toejuichen en niet bekritiseren.

Dit kan zo niet. Inkomend commissievoorzitter Juncker heeft duidelijk gesteld dat met de bezorgdheden van burgers rekening moet gehouden worden en we roepen hem dan ook op om deze ondemocratische beslissing ongedaan te maken.

Staes: "Vanmorgen stuurde ik met een aantal Groene collega's een open brief aan alle regeringen in ons land met als oproep om multinationals en advocaten onze democratie niet te laten ondermijnen (3). De organisatoren van het Burgerinitiatief zetten alvast een eerste stap en zullen de beslissing van de Commissie aanvechten voor het Europees Hof van Justitie en ik zal hen, samen met de Europese groenen, daarin steunen.


(1) Het Europees Burgerinitiatief is een democratisch instrument dat burgers de kans geeft om te participeren bij EU besluitvorming. Als zij voor een bepaald doel een miljoen handtekeningen verzamelen, kunnen zij de Europese Commissie oproepen om een nieuw wetgevend voorstel te maken. http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=nl

Het TTIP Burgerinitiatief, gesteund door de Europese Groenen/EVA, roept de Europese Commissie op om de Raad van Ministers aan te bevelen het onderhandelingsmandaat voor TTIP te herroepen en niet verder te gaan met het Economisch handelsverdrag met Canada (CETA). Meer op: http://stop-ttip.org/

(2) Meer details over de beslissing van de Europese Commissie om het Burgerinitiatief niet toe te laten: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/documents/2552

*TTIP - Trans-Atlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag. Voor meer informatie over de campagne van de Europese Groenen/EVA, bezoek http://ttip2014.eu/

(3) Open brief Groen: http://www.groen.be/nieuws/open-brief-aan-alle-regeringen-ons-land-laat-multinationals-en-advocatenkantoren-onze


GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?