Persberichten

AA
Netneutraliteit bedreigd ten koste van holle belofte stopzetten roamingtarieven

Het Europees Parlement nam vandaag een wetgevend akkoord over elektronische communicatieregels aan. "Het is een trieste dag voor de consument en kleine online start-up bedrijven", aldus Bart Staes, Europees parlementslid voor Groen. "Netneutraliteit (1) werd opgeofferd onder het mom van het stopzetten van de roamingtarieven, en er zitten meerdere adders onder het gras."
Bart Staes: "De nieuwe e-communicatie regels worden verkocht als een overwinning voor consumenten, maar zijn eigenlijk boerenbedrog. Ondanks mooie retoriek is dit pakket een echte bedreiging voor het principe van netneutraliteit, waardoor de vrijheid en innovatie op het internet in gedrang komen."

Het Europees Parlement had er initieel voor gevochten om netneutraliteit te laten inschrijven in de wetgeving, maar dit haalde het eindakkoord niet.
Staes: "In de plaats daarvan introduceert het de mogelijkheid van traffic management (beheer van het internetverkeer) door internetproviders en 'gespecialiseerde diensten', dewelke de facto netneutraliteit ondermijnen en leiden tot een internet van twee snelheden, met geprivilegieerde toegang voor wie het kan betalen. Internet-klassediscriminatie dus en het tegenwerken van nieuwe online start-up bedrijfjes."

Staes: "Zelfs de vader van het wereldwijde web, Sir Tim Berners-Lee, deed een opmerkelijke oproep aan het Europees Parlement om voor de groene amendementen rond netneutraliteit te stemmen "om Europa innovatief en competitief te houden" en ook verscheidene leiders uit de technologische industrie uit de VS en de EU delen onze bezorgdheden."
Staes: "Daarbovenop komt nog dat men het pakket probeert te verslijten door te stellen dat er een einde komt aan de roamingtarieven voor mobiele telefoongebruikers, maar dit is een belofte met haken en ogen."

Directe roamingtarieven zullen vroeger eindigen dan voorzien, m.n. vanaf 15 juni 2017. Maar deze afspraak zit vol achterpoortjes.
Zo zal de Commissie pas op 15 december 2016 definiëren wat het "redelijk gebruik" (fair use) van roaming is. Consumenten die verbruiken boven dat niveau zullen alsnog een toeslag moeten betalen. Die toeslag zal wel niet hoger mogen liggen dan de maximale groothandelsprijs die providers aan elkaar betalen.

Verder voorziet de vandaag goedgekeurde regeling dat wanneer in bijzondere omstandigheden een provider er niet in slaagt de gemaakte roamingkosten te dekken, hij alsnog kosten kan doorrekenen aan de consument.  Om te voorkomen dat dit een negatief effect zou hebben op de prijzen voor de eigen markt, kunnen operatoren in dat geval een dossier indienen bij hun nationale regulator met het verzoek om toch roamingkosten te kunnen aanrekenen.
De uitzonderingsregel mag alleen gebruikt worden om roaming kostendekkend te maken. Winst maken op roaming is verboden. Staes: "Het is dus verre van zeker dat het gebruik van mobiele telefoons over de grens goedkoper wordt vanaf 2017."

(1) Het principe van 'netneutraliteit' in open internet wil zeggen dat internetverkeer gelijk behandeld moet worden zonder discriminatie, beperking of tussenkomst, onafhankelijk van afzender, ontvanger, type, inhoud, apparaat, dienst of applicatie.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?