Persberichten

AA
Multinationals moeten verplicht mensenrechten respecteren, vindt Europees parlement


De Europese Unie moet dringend het geweer van schouder veranderen in haar positie bij de internationale VN-onderhandelingen over een bindend verdrag dat multinationals en landen ertoe verplicht mensenrechten te respecteren. Deze week keurde het Europees Parlement in Straatsburg een resolutie goed waarin de EU en de lidstaten daartoe worden opgeroepen. Europees parlementslid Bart Staes (Groen) reageert heel verheugd op deze stellingname: “De EU moet stoppen met de onderhandelingen tegenwerken en moet juist met ambitie en een constructieve opstelling deelnemen aan deze belangrijke VN-onderhandelingen.”

Staes: “Nog te vaak komen internationaal opererende bedrijven weg met wantoestanden die ze elders in de wereld hebben veroorzaakt, dikwijls omdat het buiten de jurisdictie valt, bij een dochteronderneming gebeurde of ergens in de toeleveringsketen. Denk aan de textielindustrie, of de energiesector waarbij fossiele brandstoffen worden  gewonnen; Met name kwetsbare groepen zoals minderheden, vrouwen en kinderen zijn hiervan de dupe. Vanwege dit zogenaamde extraterritoriale karakter van de misstanden is het vaak onmogelijk om bedrijven ter verantwoording te roepen. Zolang er geen mechanisme bestaat waar slachtoffers gebruik van kunnen maken om toegang te krijgen tot rechtsmiddelen of remedies kunnen bedrijven straffeloos doorgaan.”

Om deze problematiek aan te pakken wordt er bij de VN sinds 2014 gewerkt aan een bindend verdrag dat multinationals en landen ertoe verplicht mensenrechten te respecteren en toegang tot de rechtspraak te verzekeren. Tot nu toe stelde de Europese Commissie zich zeer afwachtend op en was op momenten zelfs belemmerend voor dit proces. Daarom stemde het Europees Parlement dus een resolutie om de EU op een andere koers te zetten.

Deze resolutie, mede-onderhandeld door GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini benadrukt dat er een asymmetrie is ontstaan tussen de rechten en de plichten van multinationals. Zo hebben zij wel investeringsbescherming af weten te dwingen in handels- of investeringsakkoorden, maar worden deze rechten veelal niet gekoppeld met vergelijkbare plichten, denk aan het respecteren van arbeidsrechten, milieuwetten en mensenrechten. Het is voor veel mensen al veel langer duidelijk, in tijden van economische globalisering is een Europese of mondiale verplichtende aanpak nodig.

Staes: “Er bestaan de in 2011 afgesproken ‘Guiding Principles’. Dit is op dit moment nog het leidende raamwerk, maar de implementatie laat veel te wensen over door het vrijwillige karakter van deze principes. Nu is het tijd over te gaan aan het verplichten van landen en bedrijven om hun verantwoordelijkheid te nemen. Laten we voortbouwen op deze Guiding Principles, maar overgaan tot verplichtingen.”

Sinds enkele weken ligt er een eerste opzet van het bindende verdrag op tafel. Staes: “Deze zogenaamde ‘zero draft’ is een goede start voor de onderhandelingen, maar het mag nog een tandje ambitieuzer. Dan denk ik bijvoorbeeld aan de onduidelijkheid welke mensenrechten hier precies onder vallen. Ook mis ik een aanpak van staatsbedrijven en een ijzersterke inzet over de handhaving van dit bindende verdrag.”

Met deze resolutie geeft het Europees Parlement een sterke boodschap mee aan de EU en de lidstaten die over twee weken in Genève aanschuiven bij de volgende onderhandelingsronde. Deze onderhandelingsronde vindt plaats van 15 tot en met 19 oktober in Genève. Collega Sargentini reist mede namens de groene fractie  naar Genève om de opening van de onderhandelingen bij te wonen.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?