Persberichten

AA
Mooie woorden Macron worden hopelijk gevolgd door concreet Europees beleid


Europees parlementslid Bart Staes uit voorzichtige lof over de toespraak van de Franse president Macron deze voormiddag in het Europees parlement: "De passages van de Franse president Macron ging vandaag mede dankzij diens terzake doende speech -  mooie Europese visie, gestructureerd maar al bij al weinig bevlogen -  niet ongemerkt voorbij. Macron blijft, ondanks de toenemende nationalistische tendensen overal in de EU, Europees leiderschap tonen. De essentie daarvan bestaat uit het simpelweg erkennen van de realiteit: Europeanen en hun lidstaten worden geconfronteerd met enkele uitdagingen die ze alleen niet aankunnen, maar wel door Europese samenwerking.”

Staes citeert met instemming de mooiste one liner van Macron "On ne défend pas la democratie autoritaire mais l'autorité de la démocratie”.

Staes: "Macron reikt terecht de hand aan het EP als partner om Europese waarden te verdedigen. Hij had goede aandachtspunten, zeer zeker als het ging over voedselbeleid, energie en klimaat, sociale waarden, verdediging van de Europese democratie en de noodzaak aan een Europese soevereiniteit. Een voorbeeld hiervan is het fiscaal beleid: pas als de EU aan één zeel trekt zullen Europese lidstaten niet meer tegen elkaar uitgespeeld kunnen worden door belasting allergische multinationals. Waar Macron ernaar zal streven om en meer sociaal, duurzaam en democratisch Europa te bouwen zal hij de Europese Groenen aan zijn zijde vinden, maar waar hij daarin faalt of het nalaat zullen we hem bekampen." (1)

"Maar tussen droom en daad staan wetten en praktische bezwaren in de weg. Want hoewel Macron mooie woorden sprak, spreken zijn beleidsdaden vaak een heel andere taal. Hij ontnam Franse burgers fundamentele rechten, en faalde in het bieden van bescherming aan hen die wanhopig bescherming zoeken in zijn land. En zijn fiscale douceurtjes vallen misschien goed in de smaak bij de Franse miljonairs, maar hij toont minder begrip voor die miljoenen Fransen die met moeite de eindjes aan elkaar knopen.”

Staes noemt het goed dat Macron pleit voor gestructureerd debat met burgers en staat “al bij al voor een positief pro-Europees beleid” maar over de concrete invulling van bepaalde ideeën zal nog aardig wat onderhandeld en gediscussieerd moeten worden.

(1)    Speech van co-voorzitter Greens-Efa Philippe Lamberts vindt u hier.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?