Persberichten

AA
Milieucommissie Europees parlement steunt voorstel Groenen voor lagere CO2-uitstoot vrachtwagens


De milieucommissie van het Europees parlement schaarde zich vandaag achter een voorstel van de Europese groene fractie om het voorstel van de Europese Commissie voor CO2-normen voor vrachtwagens aan te scherpen. Europees parlementslid Bart Staes (Groen): "Meer Europese ambitie voor de CO2 reductiestandaarden is absoluut noodzakelijk, en is ook haalbaar voor de sector. Verder geven we nu een duidelijke richting aan met minimumdoelen voor emissielage en emissieloze voertuigen in 2025 en 2030, zodat fabrikanten genoodzaakt zijn de nodige investeringen te doen."

Het is opmerkelijk dat het de eerste keer is dat er Europese wetgeving wordt vastgelegd rond CO2-standaarden in deze sector. Staes: “Dit is weer eens een praktijkvoorbeeld van hoe Groenen mee het Europese beleid steevast in goede, duurzame richting duwen. In dit geval is het mijn GroenLinks-collega Bas Eickhout die de lijnen uitzette en steun verwierf voor zijn rapport.”

Volgens dat rapport moet tot 2025 de CO2-uitstoot van vrachtwagens met 20 procent omlaag. In 2030 moet die uitstoot met 35 procent zijn teruggedrongen. Daarmee gaat de milieucommissie van het Europees Parlement verder dan de Europese Commissie. Die wil de CO2-uitstoot van vrachtwagens inperken tot slechts 15 procent in 2025 en 30 procent in 2030. Het is een vergelijkbaar scenario als dat rond een recente stemming over de uitstoot van gewone voertuigen.

Staes benadrukt dat milieuwetgeving innovatie stimuleert en ook van belang is omdat de EU vaak standaarden kan zetten voor de rest van de wereld. Europa loopt helaas achter als het gaat om lage emissies van vrachtwagens, stelt Staes: “Andere regio's hebben wel al langer wetgeving om CO2-uitstoot van vrachtwagens terug te dringen. De transportsector neemt een kwart van de CO2-uitstoot in wegvervoer voor rekening. Sinds de jaren 90 stagneert de brandstofefficiëntie en blijft dus ook de CO2-uitstoot op een te hoog peil."

Volgens de laatste beschikbare cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) vertegenwoordigt de transportsector liefst 22 % van de totale Vlaamse emissie van broeikasgassen, waarvan vrachtwagens een zeer fors aandeel van vormen (40%). “Globaal gaat de broeikasgasemissie van transport nog steeds in stijgende lijn. In de periode 2000-2007 steeg de emissie verder met 12%. Door de financieel-economische crisis was er jaarlijks een daling tot 2013. Sedertdien is er terug een lichte stijging merkbaar”, aldus de VMM.

Volgens de groene fractie is het dus noodzakelijk dat, naast kleiner wegvervoer, ook de vrachtwagensector een snelle omslag maakt naar schoner transport. “Dit voorstel is slechts een eerste stap in wat nodig is om het Klimaatakkoord van Parijs na te leven”, aldus Staes.

Het voltallige Europees Parlement stemt half november over het aangescherpte voorstel.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?