Persberichten

AA
Meerderheid EU lidstaten wil geen ggo's op hun grondgebied en kiest voor een opt-out

Een meerderheid van de EU lidstaten heeft de Europese Commissie meegedeeld geen genetisch gemodificeerde gewassen (ggo's) te willen verbouwen op hun grondgebied. De deadline voor EU-landen om aan te geven of zij kiezen voor deze zogenaamde opt-out rond het telen van reeds goedgekeurde of in aantocht zijnde ggo's, verloopt op 3 oktober. Het gaat over Oostenrijk, Croatië, Cyprus, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Letland, Litouwen, Nederland, Polen, Bulgarije, Luxemburg en de regio’s Noord-Ierland, Schotland, Wales en Wallonië. Maar ook Italië, Denemarken en Slovenië zouden zich nog voor morgenavond bij deze groep aansluiten.

De verwachting is dus dat er 15 tot 18 landen voor een opt-out kiezen en zeker vier regio's. Europees parlementslid Bart Staes (Groen): "Dit bevestigt opnieuw dat een grote meerderheid van de Europese landen en burgers tegen het gebruik van deze volstrekt overbodige technologie is. Dit laat ook zien dat niet de groene politieke beweging geïsoleerd staat in haar strijd tegen het gebruik van ggo's in de landbouw, maar wel het Vlaamse beleid. Dat Wallonië wel kiest voor een opt-out en Vlaanderen niet, zal in de toekomst dus zorgen voor problemen aan de taalgrens en aan de grenzen met Nederland, Frankrijk en Duitsland. Hoe voorkomen dat deze grondgebieden niet besmet worden met ggo-pollen?"

Staes: "Als er een goedkeuringsdossier voor een bepaalde ggo op tafel lag van de Europese ministerraad dan was er altijd sprake van een blokkerende meerderheid van lidstaten die geen goedkeuring wilde verlenen. België onthield zich daar steevast omdat Vlaanderen en Wallonië het niet eens zijn. Om die patstelling te doorbreken lanceerde de Europese Commissie het systeem van de opt-out: daarmee de beslissing delegerend naar het nationale niveau. Een slecht besluit al was het maar omdat milieubeleid best zoveel mogelijk op Europees niveau gebeurt."

Staes wijst er op dat de enige ggo die in de EU is toegelaten de MON810 mais van Monsanto is: "Die produceert een bepaald gif dat de stengelboorder doodt, en ook andere organismen, maar die stengelboorder komt in Vlaanderen niet voor. Er is momenteel in de EU géén ggo goedgekeurd die nuttig zou zijn voor de Vlaamse landbouw. Ik vraag mij dus af waarom de Vlaamse overheid en universiteiten zo massaal veel geld blijven pompen in groene biotechnologie, vooral via het Vlaams Instituut voor Biotechnologie. Men zou veel beter meer geld geven aan ander wetenschappelijk onderzoek."

Staes: "Daarom liet ik een onderzoek uitvoeren naar de financiering van biotechnologisch onderzoek en landbouwkundig onderzoek rond meer duurzame en agro-ecologische landbouw. De situatie is vergelijkbaar met de financiering van onderzoek naar energie: kernenergie kreeg decennia lang veel meer geld dan de duurzamere vormen van energie." Staes presenteert de studie op 22 oktober.           

Staes wijst er tot slot op dat er op het Europese niveau nood is aan een betere risico-analyse: "Ook al zegt EFSA dat een ggo veilig is, dan kunnen we daar vandaag helaas niet op vertrouwen. Milieu-aspecten worden niet onderzocht en EFSA steunt voor zijn analyse volledig op de data van de agrochemie-bedrijven als Monsanto. De kritische opinies van de experten uit de lidstaten worden onvoldoende meegenomen, zo vertelden zij recent nog in het Europees Parlement. De milieuministers vroegen om gewijzigde test- en besluitvormingsprocedures in 2008. Ze zijn er nog steeds niet. Nochtans beloofde EC-voorzitter Juncker een grondige democratisering van het besluitvormingsproces een jaar geleden voor het voltallige parlement."  

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?