Persberichten

AA
Macht van supermarkten aan banden gelegd


De nieuwe richtlijn ‘Oneerlijke handelspraktijken tussen ondernemingen in de voedingsketen’, die vanmiddag werd gestemd in het Europees Parlement, zal de macht van supermarkten beperken. Dat is de uitkomst van de triloog-onderhandelingen tussen de drie EU-instellingen, die enkele maanden in beslag nam. Bart Staes (Groen) reageert tevreden over deze stap voorwaarts: “Kleinere landbouwbedrijven mogen niet langer de dupe zijn van de macht van de grote supermarktketens.”

De onderhandelingsmarge die kleinere landbouwbedrijven hebben is bijzonder klein in de voedingssector. Dit is niet alleen het geval ten aanzien van verwerkers, verdelers en kleinhandelaars, maar ook ten aanzien van de coöperaties waar boeren als leverancier van het primaire voedsel deel van uitmaken.

Staes: “Boeren zijn vaak de dupe. Ook al zijn ze eerste in de keten en dus cruciaal, lijden ze vaak onder last minute annulaties van bestellingen, eenzijdig wijzigen van contracten, of zeer laattijdige betaling van de factuur door de aankopers. Met deze richtlijn kan dit niet meer. Contracten zullen in de toekomst bijvoorbeeld schriftelijk moeten zijn, als de boer daarom vraagt. Het verbod om onder de kostprijs te verkopen, was ook een van onze eisen, maar heeft het jammer genoeg niet gehaald. Dit zou nochtans heel wat ellende kunnen voorkomen.”

Ook producenten buiten de Europese Unie zijn voortaan beschermd tegen deze oneerlijke handelspraktijken.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?