Persberichten

AA
Laffe houding meerderheid EP rond TTIP schaadt Europa

Een krappe meerderheid van het Europees Parlement stemde deze morgen voor het uitstellen van een debat over het omstreden vrijhandelsverdrag TTIP. Gisteren werd al duidelijk dat EP-voorzitter Martin Schultz eigenhandig de stemming had uitgesteld, waarop vervolgens fase twee kwam: uitstel van het debat. "Dit last minute voorstel gedaan door de drie grote fracties van het EP, is een aanfluiting voor een instelling die zich volksvertegenwoordiging noemt. Dit gedrag stimuleert euroscepticisme," reageert Europees parlementslid Bart Staes (Groen).  

Staes: "De gang van zaken van deze ochtend maakt de kwestie alleen maar erger en het EP maakt zichzelf belachelijk. Europees commissaris, bevoegd voor handel en TTIP, Malmström, reageerde via twitter al met een smiley."

Schultz redeneerde eerst dat er teveel amendementen waren en dat hij de handelscommissie meer tijd wil geven om met een sterk en breed gedragen resolutie te komen. Staes: "Ten eerste, stemmen we wel vaker over meer dan 200 amendementen. Het gaat hier vooral om één amendement, namelijk dat ene dat investeringsbescherming ISDS verwerpt. Er waait duidelijk een wind van paniek door het parlement, en dan vooral bij de sociaaldemocratische S&D fractie."

Staes: "De Europese Groenen hadden amendement 27 ingediend dat ISDS in TTIP volledig verwerpt. Dit amendement leek grote steun te krijgen van sociaaldemocratische Europarlementsleden. Daardoor dreigde het een meerderheid te halen en dat zou tegen het zere been zijn van de liberalen en christendemocraten die TTIP en ISDS met hand en tand verdedigen. Wel als de sociaaldemocraten nu gewoon het debat en de stemming hadden laten doorgaan, dan hadden de christendemocraten mogen uitleggen waarom zij nu per sé een privaat arbitragemechanisme voor multinationals willen."  

Staes: "Het enige positieve van deze vaudeville is dat blijkbaar de volksvertegenwoordigers zich beginnen realiseren dat de civiele samenleving en burgers geen neoliberaal dogmatisch vrijhandelsbeleid willen, dat meer rechten aan big business wil geven dan aan democratische besluitvorming. De druk van buitenaf zal blijven. Want dit gaat om een vertrouwensbreuk tussen politiek en samenleving. En de rechtse politieke krachten zouden dat beter wat meer serieus nemen."

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?