Persberichten

AA
Klimaatstrategie 2050: Holle frasen zonder ambitie


De Europese Commissie stelde vandaag haar langetermijnstrategie voor om de klimaatverandering aan te pakken, de zogeheten “Climate Strategy 2050”. Een gemiste kans, want men had de mogelijkheid om ambitieuze doelstellingen op te stellen voor de lidstaten om hun broeikasgasemissies af te bouwen en de opwarming te beperken tot onder 1.5°C. “Europa zou net de vaandeldrager moeten zijn voor een groene transitie. In de plaats daarvan trekt de Europese Commissie naar de Klimaattop van de VN in Katowice met een teleurstellend document zonder ambitie. Hier was een kans om duidelijke doelstellingen te formuleren voor een emissievrije economie, klimaatbescherming en groene jobs”, zegt Bart Staes, Europarlementslid voor Groen.

Ondanks dat de groenen in het Europees Parlement het principe verwelkomen dat de Europese Commissie haar verplichtingen nakomt wat betreft het Klimaatakkoord van Parijs zijn ze verbijsterd om te zien dat geen enkel van de acht scenario’s die de Commissie naar voor schuift daadwerkelijk uitgaat van de urgentie van de klimaatcrisis.

De Strategie van de Europese Commissie toont de voordelen aan van een ambitieus klimaatbeleid, maar tegelijkertijd pleit het voor een aanpak van business-as-usual, om dan pas in 2030 echt in actie te schieten. Staes: “Het recente rapport van het IPCC is nochtans glashelder. Elke halve graad telt en elke stap die we ondernemen op dit moment is van vitaal belang willen we een ware catastrofe vermijden. Gisteren waarschuwde de VN nogmaals dat de inspanningen van vandaag verre van toereikend zijn om de klimaatopwarming in te perken.”

“Ondanks al die waarschuwingen opteert de Commissie ervoor de implementatie van haar plan uit te stellen tot 2030 om zo moeilijke gesprekken met de lidstaten te vermijden. Dat is al te makkelijk. Het is onvoorstelbaar dat Miguel Arias Cañete, Europees Commissaris voor Klimaat, zichzelf beperkt tot de rol van moderator terwijl het van vitaal belang is dat we nu over een sterk en krachtdadig leiderschap beschikken”, aldus Staes.

Achtergrond

In oktober 2018 stemde het Europees Parlement een resolutie waarmee ze de Europese overheden en de Europese Commissie opriep de reductie van CO2-emissies op te trekken van 40 procent naar 55 procent tegen 2030 in vergelijking met het niveau van 1990.

Van 3 tot 14 december zullen staatshoofden en overheden in Katowice deelnemen aan de Klimaattop van de VN om te bespreken hoe ze het doel van het Klimaatakkoord van Parijs (de opwarming beperken tot minder dan 1.5°C) nog kunnen halen. Het IPCC riep recent alle overheden op om meer actie te ondernemen om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen en een klimaatcatastrofe te vermijden.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?