Persberichten

AA
Klimaat en energie: zonneschijn is schaars in zomerpakket Europese Commissie


Bart Staes, Europees Parlementslid voor Groen, wordt niet warm van het 'zomerpakket voor klimaat en energie' dat de Europese Commissie woensdag voorstelde. “De Europese Commissie legt haar oren teveel te luister bij de gevestigde industriële orde en verliest daarbij de consumenten en de strijd tegen klimaatverandering uit het oog.” In het zomerpakket staan onder andere voorstellen voor het herzien van het Europese emissiehandelssysteem (ETS), de wetgeving voor energielabels en de toekomstige vormgeving van de Europese energiemarkt.


Emissiehandel ETS

Vanaf 2021 gaat het Europese emissiehandelssysteem een nieuwe handelsfase in. Dat biedt de mogelijkheid om nieuwe regels vast te stellen en defecten in het systeem aan te pakken. De Europese Commissie komt daarom met een herzieningsvoorstel. Grote wijzigingen zijn nodig om de structurele problemen die een fatsoenlijke werking van het systeem verhinderen, aan te pakken. Momenteel kost de uitstoot van een ton CO2 ongeveer acht euro.


“Helaas kiest de Europese Commissie niet voor hervormen, maar voor doormodderen”, concludeert Staes. “De Europese Commissie probeert alle EU-lidstaten tevreden te houden, ten koste van eerdere afspraken en zelfs ten koste van onze klimaatdoelstellingen.” Staes mist alle ambitie bij de Europese Commissie. “Dat is des te erger als je bedenkt hoe succesvol de industriële lobby en tegenwerkende EU-landen tot op heden zijn om ingediende voorstellen nog verder af te zwakken.”


De zwaar vervuilende energiesector in Centraal Europa verkrijgt uitzondering op uitzondering, terwijl ze niet gemaakte kosten doorrekent aan de consument. Het grote overschot aan ongebruikte emissierechten die de CO2-prijs drukken, wordt niet geschrapt, zelfs niet gedeeltelijk. Daarnaast blijft meer dan negentig procent van de industriële sector gratis emissierechten ontvangen. “Dit neemt iedere stimulans tot innovatie weg”, aldus Staes. “We moeten alle zeilen bijzetten om de Europese emissiehandel van dit doodlopende spoor af te halen.”


Vormgeving energiemarkt

Met deze 'consultatieve communicatie' wil de Europese Commissie, via een aantal open vragen, bij belanghebbenden polsen hoe de toekomstige energiemarkt eruit moet zien. Volgend jaar moet deze raadpleging dan uitmonden in een nieuw wetsvoorstel.


Staes vindt het onbegrijpelijk dat de Europese Commissie vol blijft van het verstorende effect van subsidies voor duurzame energie op het functioneren van de energiemarkt. “Ondertussen reppen ze echter met geen woord over de directe en indirecte subsidies voor fossiele en nucleaire energie die, zo blijkt onder andere uit eigen onderzoek van de Commissie, vele malen hoger zijn.”


Wel is Staes tevreden over het feit dat de Commissie de enorme lobby voor zogenaamde 'capaciteitsmechanismen' kritisch lijkt te benaderen. Oude energiereuzen krijgen het steeds moeilijker op de energiemarkt, vandaar dat ze nu een vergoeding willen voor het feit dat hun ongebruikte energiecentrales slechts stand-by staan voor momenten waarop er een piek in de vraag naar energie is. “Er zijn echter tal van andere oplossingen waarop dit probleem aangepakt kan worden zonder dat er extra geld hoeft te gaan naar vervuilers: interconnecties, opslag en IT oplossingen.”


“Als ik naar de trends van de afgelopen tien jaar en naar de klimaatverplichtingen kijk, dan is duidelijk hoe onze toekomstige energiemarkt eruit moet zien. Duurzame energie moet zo snel mogelijk de kern van het beleid worden. We moeten consumenten optimaal stimuleren om zelf energie op te wekken. Er moet regionale samenwerking komen om pieken en dalen in vraag en aanbod op te vangen. En tot slot moet de schadelijke, gevaarlijke en dure nucleaire en fossiele energieopwekking zo snel mogelijk uitgefaseerd worden."


Energielabelrichtlijn

Energielabels geven aan hoe zuinig een elektrisch apparaat is. De labels dreigen echter aan hun eigen succes ten onder te gaan. Producenten krijgen een stimulans om steeds zuinigere producten te maken, en dat zijn ze massaal gaan doen. “Producten worden zo zuinig dat er continue A's en plussen op de labels toegevoegd moeten worden. Dat maakt het systeem alleen maar onduidelijker.”


Staes vindt het hoog tijd om de labels op te schonen, zoals de Europese Commissie voorstelt. “Maar dan moeten we er wel voor zorgen dat het systeem zichzelf aanscherpt, zodat we niet over een paar jaar weer met dezelfde problemen zitten.”


Dankzij de wisselwerking tussen de richtlijnen over energielabels en ecodesign zullen Europeanen in 2020 naar verwachting acht procent minder energie verbruiken. “Een schoolvoorbeeld van 'betere regelgeving'”, concludeert Staes. “Wie kan daar nou tegen zijn?”

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?