Persberichten

AA
Kinderen blijven kinderen en vragen een aangepast asielbeleid.


“Als we kinderen in Europa de nodige veiligheid willen bieden, dan moet kinderbescherming prioriteit nummer één zijn, niet het migrantenstatuut. Kinderen zijn kinderen. Altijd overal. En ze moeten beschermd worden, zoals eigenlijk de Kinderrechtenconventie het al voorschrijft.” Hiermee reageert Groen Europarlementslid Bart Staes op de voorstellen die de Europese Commissie vandaag lanceerde als antwoord op een vraag van de groene fractie hierover.

De bestaande asielwetgeving slaagt er duidelijk niet in om kinderen die migreren of op de vlucht zijn echt te beschermen. Meer zelfs, grote aantallen kinderen verdwijnen ergens onderweg, vaak vlak na hun aankomst in opvangcentra.
Staes: “Als we onderzoeken waarom dat zo is, dan gaat het huidige Europese asielsysteem niet vrijuit. Niet-begeleide minderjarigen vallen makkelijk tussen de mazen van het net: ze krijgen niet de snelle gezinshereniging waarop ze hopen en gaan vaak zelf op zoek naar hun familieleden, of ze beschikken niet over de nodige informatie om een goede beslissing te nemen of ze kennen hun rechten niet, omdat niemand die hen uitlegde.”

In 2015 kreeg Europa 90.000 aanvragen voor opvang van niet-begeleide minderjarigen te verwerken. Dat was een toename in vergelijking met 2014, ongeveer evenveel als afgelopen jaar en er zijn geen redenen om aan te nemen dat er in 2017 minder kinderen op de vlucht zouden zijn.
Staes: “Er wordt amper iets ondernomen om hun precaire situatie beter aan te pakken. In Zweden kan het tot 1 jaar duren voor het kind gehoord wordt in een asielzoekerszaak. In Griekenland missen vluchtelingenkinderen gemiddeld ongeveer 20 maanden onderwijs. Veel kinderen moeten langer dan een jaar wachten om met hun familie herenigd te worden. Het zijn allemaal vertragingen die misbruik aanwakkeren en ervoor zorgen dat kinderen verdwijnen of in handen komen van mensensmokkelaars.”

Hoeveel verdwenen kinderen er precies zijn is onduidelijk. Sinds het EU-Turkijeakkoord bepaalde vluchtroutes geheel of gedeeltelijk afsloot, zijn het er ongetwijfeld meer. Maar belangrijker is dat we hen tegemoet komen en de nodige bescherming bieden. De Groenen vroegen vandaag aan de Commissie welke plannen zij heeft en welke maatregelen ze zal nemen om kinderen ‘bij te houden’.

Voor Groen zijn een sterke uitbouw van het voogdijschap en een betere harmonisatie onder de lidstaten van dit instrument; verbod op verblijf in gesloten centra; uitbreiding van het begrip ‘gezin’ essentieel.

 

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?