Persberichten

AA
Kernfusieproject ITER krijgt geen kwijting van Europees parlement

Met een overweldigende meerderheid weigerde het Europees parlement vandaag de rekeningen van het ITER kernfusieproject goed te keuren, door de kwijting uit te stellen. Europees parlementslid Bart Staes (Groen) noemt dit een wijs politiek signaal: "Het kernfusieproject ITER blijft miljarden verslinden ondanks al jaren vastgesteld wanbeheer en zal voor het jaar 2050 géén enkele kilowattuur elektriciteit produceren. Eerder dit jaar weigerde de parlementaire commissie begrotingscontrole (CONT) de kwijting aan ITER te verlenen, net als vorig jaar, alleen volgde toen het voltallige parlement niet. Het gaat hier om gigantisch veel belastinggeld en het is dus goed dat het parlement voor het eerst in dit dossier zijn controlerende taak écht serieus neemt."  

Staes: "Ik ben blij dat het EP vandaag bijvoorbeeld recht doet aan de kritische conclusies die de Europese Rekenkamer vorig jaar publiceerde over ITER. Die pijnpunten zijn er nog steeds. De almaar stijgende kosten van ITER - van 5,9 miljard euro in 2006 naar zeker 16 miljard euro - is niet meer of minder dan een hold-up op de Europese belastingbetaler en toekomstige generaties."

Staes: "Een deel van die stijgende kosten zijn direct gelieerd aan wanbeheer. Stel je voor dat er ergens in Europa investeringen van miljarden euro zouden gebeuren voor een duurzaam energieproject, dat pas over decennia energie zou leveren, het zou denk ik snel gedaan zijn door een storm van protest. Voor ITER is dat blijkbaar allemaal van geen tel, en sterker nog geeft het blijkbaar niet als er jarenlang bakken met geld over de balk gesmeten worden. Ik ben absoluut niet tegen fundamenteel onderzoek, maar als je investeert in energieprojecten dan liefst in die projecten die hun effectiviteit nu al bewezen hebben en ook duurzaam zijn. Er is dacht ik nog zoiets als een klimaatprobleem."

Meer dan 1/3 van de financiering van het ITER- nucleaire fusieproject komt van de EU-begroting, daarnaast ontvangt het steun van afzonderlijke EU-lidstaten en niet-Europese landen als China, India, Japan, Zuid-Korea, Rusland en de VS. Staes: "Reeds eind 2013 oordeelde een Amerikaans onderzoeksrapport op vraag van het Congres, dat er bij ITER sprake was van falend leiderschap en wanbeheer. Ook de Europese Rekenkamer uitte haar bezorgdheid over de aanhoudende kostenoverschrijdingen, vertragingen en wanbeleid binnen het ITER-agentschap en de negatieve impact op andere Europese begrotingsposten."

Staes: "Er wordt nu al een jaar een nieuw actieplan voor ITER aangekondigd door de nieuwe directeur-generaal, om onder andere iets te doen aan het wanbeheer. Eerst was het november 2015 en nu op zijn vroegst juni 2016. Toen we hier in de begrotingscontrolecommissie vragen over stelde aan de Europese Commissie, was het antwoord dat zedat "actieplan verworpen had omdat het nog niet voldragen en te onduidelijk was. Ook de voorgestelde nieuwe financiering voor ITER werd niet geaccepteerd. Het is dus niet meer dan logisch dat het Europees parlement de rekeningen van ITER niet goedkeurt zonder ook maar een zicht te hebben op dat nieuwe actieplan, of de nieuwe financiering."

 

      

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?