Persberichten

AA
Kebab mag met ongezonde en risicovolle fosfaten


Het Europees Parlement heeft zich vandaag uitgesproken voor het gebruik van fosfaten in bevroren verticale vleesspiesen. Bart Staes (Groen), die het dossier mee onderhandelde, is teleurgesteld: “Het is onbegrijpelijk hoe een loopje genomen wordt met de volksgezondheid op basis van misleidende informatie van de vleesindustrie en bepaalde media.”

De Europese Commissie mag additieven enkel toelaten als ze niet schadelijk zijn voor de volksgezondheid, als er geen technologisch alternatief voorhanden is en als er geen sprake is van consumentenfraude.

Staes: “In de drie gevallen heeft de Commissie alle redenen om fosfaten te verbieden. We willen dat mensen van een kebab of van gyros kunnen genieten zonder die risicovolle, onnodige en potentieel gevaarlijke additieven. Zoals de Groenen strijden tegen glyfosaat of voor betere voedseletikettering, gaat het ook hier over de rechten van consumenten en hun gezondheid."

Staes: “EFSA is nog met een studie bezig over de effecten op de gezondheid. De resultaten worden eind december 2018 verwacht. Nu iets goedkeuren waarvan we het effect niet kennen is niet echt verstandig. Er zijn bovendien alternatieven om vlees te binden die minder schadelijk zijn.”

De resolutie is verworpen met 373 stemmen voor, 272 tegen en 30 onthoudingen. Dat is 3 stemmen tekort voor een absolute meerderheid. (ongeacht het aantal uitgebrachte stemmen de helft + 1, zou 376 zijn)

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?