Persberichten

AA
Juncker schiet tekort bij Staat van de Europese Unie

In zijn speech over de ‘Staat van de Unie’ laat Europese Commissie-voorzitter Jean-Claude Juncker zien dat hij duidelijk kiest voor een Europa dat verder integreert, door enkele voorzichtige voorstellen te presenteren. De Europese groene fractie had graag gezien dat de EU democratischer besluiten neemt over bijvoorbeeld de Eurozone. Maar vooralsnog lijkt de Europese Commissie de confrontatie met de regeringsleiders nog niet aan te durven.

Staes: “Net nu we zien dat Europa de verkiezingen in Nederland, Oostenrijk en Frankrijk overleefd heeft moeten we de ademruimte gebruiken om de zorgen die bij veel burgers wel degelijk leven ook aan te pakken. Dat betekent dat we nu concrete stappen moeten zetten naar een meer sociaal Europa. Juncker blijft vasthouden aan de status quo en zoekt daarbinnen de ruimte om de toorn van de Europese Raad te mijden.”

Volgens Staes ligt er een duidelijke opdracht voor Europese regeringen, waaronder de Belgische, maar zeker de nieuwe Franse, straks Duitse en Nederlandse regering: “De kiezer vraagt overal om helderheid over hoe hun land met de EU verder wil. Het is nu tijd voor de regeringen om te kiezen voor een heldere Europa-koers. Want om concurrentie op de arbeidsmarkt, klimaatverandering en migratie echt goed aan te pakken heb je een daadkrachtig Europa nodig.”

Staes stelt vast dat Europa succesvol is geweest voor de handel, de financiële sector en het bedrijfsleven, maar tekort schiet op sociaal vlak en het bieden van een toekomstperspectief aan burgers: “De werkloosheid in Spanje, de armoede in Griekenland, de groeiende onzekerheid in eigen land: het wordt allemaal weggewuifd met cijfers over macro-economische groei. Je moet je afvragen of die groei wel bij iedereen terecht komt. Ik constateer van niet en om het Europese project echt de vleugels te geven die het nodig heeft, zul je daar moeten beginnen.”

Een van de heikele punten in de speech van Juncker gaat over de toekomst van de Eurozone. Volgens Staes legt hij daar de vinger op de zere plek: “De Eurozone is een niet officieel orgaan, dat zeer vérgaande en ingrijpende hervormingen oplegt aan landen, zie wat er in Griekenland gebeurde. Dit is de blackbox van de Europese democratie en dat moet dringend anders. We moeten inzetten op een transparanter, democratischer en daadkrachtiger Europa.”

Volgens Staes zien we weliswaar een lichte stijging van de steun voor de Europese Unie, maar gaat dit hand in hand met een groep Europeanen die geen enkele interesse meer toont en ook nog nauwelijks komt opdagen bij verkiezingen. “Dat baart mij zorgen, want uiteindelijk worden hier fundamentele besluiten genomen. Transparantie en democratie is de basis voor een goed functionerende Unie en daar zullen we dus aan moeten werken.”

 

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?