Persberichten

AA
Interrail voor 18-jarigen is een prachtig idee

Onder het motto ‘jong geleerd is oud gedaan’, steunen de Europese Groenen deze week een voorstel om de Interrailpas - die dit jaar 18 jaar bestaat - gratis te maken voor elke Europese jongeren die 18 jaar wordt. Bart Staes (Groen): “Het idee leeft al langer, en werd deze zomer door de Duitse groenen gelanceerd.  We willen jongeren aanzetten om buitenlandse ervaringen op te doen, te leren en hun horizon te verbreden én hen tonen dat de trein nemen om op vakantie te gaan leuk kan zijn. Het is alleszins beter dan massaal goedkope Ryan Air tickets te kopen. Als het gaat om budgettaire bezwaren kunnen we misschien eens nadenken over meer rechtvaardige fiscaliteit in de luchtvaart? Er wordt as we speak over gesproken op de luchtvaart conferentie in Montreal."     

Reeds op 17 september 1992 stemde het Europees Parlement met een overweldigende meerderheid voor het behoud en de verbetering van de Interrailpas. In 1998 kwam het nieuwe voorstel uit de startblokken: je kon voortaan kiezen tussen verschillende grensoverschrijdende zones, tijden en prijzen. De Interrailpas werd een succes, overigens niet alleen voor jongeren, en niet alleen voor Europeanen.

Vandaag steunen de Groenen in het Europees Parlement dus de suggestie van de Europese Commissie om jongeren van 18 een gratis Interrail-pas aan te bieden. Staes: “In de huidige context van groeiend nationalisme, sociale ongelijkheid en hoge jeugdwerkloosheid, is de samenhang en de integratie in het Europa van morgen, sterk afhankelijk van onze jeugd, hun toekomstbeeld op Europa en te weten wat Europa voor hen kan betekenen.”

Het vrij verkeer van personen is een van de belangrijkste successen van het Europese project, en tevens de beste manier voor Europeanen, en zeker de jongeren, om Europa te ontdekken.

Staes: “Door jongeren op hun 18de een gratis Interrail aan te bieden, hoeft er geen kloof meer te bestaan tussen zij die kunnen reizen en internationale ervaring opdoen, en zij die thuis moeten blijven en deze unieke kans missen.”

Een grondige analyse van deze investering, de beschikbaarheid en capaciteit van de treinen, de integratie van het voorstel in het huidige Interrail-systeem en in het totale treinaanbod, moet nog wel gebeuren.

Staes: “We steunen dit voorstel omdat het perfect past in onze visie die duurzaam toerisme, gebruik van openbaar vervoer en fietsen bepleit."

De uitspraken van NV-A -collega Van Bossuyt dat "EP liefde probeert te kopen" is ridicuul: "Dit gaat over kiezen waar Europees budget aan wordt uitgegeven. Je kunt miljarden uitgeven aan bewakingstechnologie of de nucleaire sector of je kunt kiezen voor een paar honderd miljoen voor het vergaren van kennis door jongeren, de horizon verruimen, andere lidstaten, mensen en culturen leren kennen. Zoals gezegd is Erasmus goed, maar weggelegd voor een kleine groep. NV-A schaart zich met deze zurige en cynische reactie in het kamp van eurosceptici...

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?