Persberichten

AA
Industriecommissie EP besluit over doelstellingen energie-efficiëntie


Als het aan de Industriecommissie van het Europees Parlement ligt moet de EU in 2030 voor 40 procent zuiniger omgaan met energie. En die doelstelling wordt ook nog eens vertaald naar bindende nationale verplichtingen. Europees Parlementslid Bart Staes (Groen) is daarom zeer te spreken over de uitkomst van de stemming die vandaag plaatsvond: “Hoe minder energie we verbruiken, hoe minder je ervan hoeft op te wekken. Energiebesparing is een razend effectief middel tegen klimaatverandering.”

Staes: “Keer op keer komt energie-efficiëntie als een ‘no-brainer’ uit de analyses voor slimste klimaatmaatregelen gerold. Het betaalt zich terug door lagere energierekeningen. Het maakt je onafhankelijk, bijvoorbeeld van gas uit Rusland. En het maakt het makkelijker om een hoog aandeel duurzame energie te bewerkstelligen.”

Momenteel is energiebesparing niet nationaal bindend. Krijgt de Industriecommissie haar zin, dan heeft dat gevolgen voor België. Staes: “Het halfslachtige en vrijblijvende Belgische beleid heeft ervoor gezorgd dat we in de onderste regionen bungelen in de EU als het gaat om energiebesparing.”

Tijdens de klimaattop in Bonn publiceerden milieuorganisaties de ‘Climate Change Performance Index’. Uit de index van dit jaar bleek opnieuw dat ook Europese landen nog niet voldoende doen om klimaatverandering aan te pakken. België (nr. 32) hangt samen met Nederland (nr. 34) onderaan het lijstje. Tegelijk zijn de koplopers van deze index Europese landen. Zweden en Litouwen staan respectievelijk op nr. 4 en nr. 5. De EU als geheel hangt in de middenmoot.

Staes: “De uitstoot per hoofd van de bevolking is in België hoog, zeker vergeleken met andere Europese landen. Daarnaast is het aandeel duurzame energie te laag."

Duurzame energie

 

Behalve over energiebesparing werd er ook gestemd over duurzame energie. Daar valt het bereikte resultaat wat tegen. De doelstelling van 35 procent duurzame energie in de energiemix tegen 2030  is goed, maar in de verdere uitwerking werden er heel onverstandige besluiten genomen.

De doelstelling wordt bijvoorbeeld niet vertaald naar nationaal bindende doelstellingen, zoals nu wel het geval is. Staes: “Als gevolg zullen we een scheve energiemarkt binnen de EU krijgen. Landen die al volop in de transitie zitten, zullen verstandig verder doen, terwijl de twijfelaars zullen blijven hangen. En dat verstoort de werking van een goed functionerende Europese energiemarkt.”

Staes maakt zich heel specifiek zorgen om België: “We behoren samen met Nederland, Luxemburg en Malta tot de slechts presterende EU-landen op het gebied van duurzame energie. De nationaal bindende doelstellingen zijn cruciaal om het akkoord van Parijs te kunnen doen naleven.”

“Tijdens de klimaattop in Bonn publiceerde de Belgische netbeheerder Elia een rapport over de toekomst van de energiebevoorrading waaruit bleek dat België nog veel te weinig doet om klimaatverandering aan te pakken. Met name op vlak van energiebesparing en duurzame energie scoort België lager dan andere Europese landen."

Staes stelt vast dat zolang België geen energiepact heeft er geen concrete doelen zijn om energie te verduurzamen en te besparen. Zo zal België nooit in de kopgroep komen. Staes wijst op de constructieve positie van Groen dat “vanuit de oppositie mee de schouders wil zetten onder het Belgische Energiepact”.

Ook zeer nefast is dat het er ook op lijkt dat de Industriecommissie opnieuw het gebruik van voedselgewassen als biobrandstoffen wil gaan stimuleren. Staes: “Het laatste woord is hier nog niet over gezegd. De Europese groenen zullen er alles aan doen om het Europees Parlement een verstandig standpunt in te laten nemen tijdens de beslissende stemming in plenaire.”

Het voltallige Europarlement stemt halverwege de maand januari volgend jaar over beide dossiers. Nadat ook de EU-landen hun gezamenlijke positie hebben ingenomen, zullen de onderhandelingen over de uiteindelijke wetsteksten op Europees niveau van start gaan.

 

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?