Persberichten

AA
Groenen vragen oprichting speciale commissie voor het vergunningsproces van pesticiden


Vanmorgen op de wekelijkse vergadering van de fractieleiders in het Europees Parlement hebben de Groenen (Greens/EFA) samen met de S&D en GUE/NGL gevraagd om de oprichting van een speciale commissie. Deze commissie moet het vergunningsproces voor pesticiden zoals glyfosaat in de Europese Unie onderzoeken. Volgens Bart Staes (Groen), die dit mee onderhandelde, zijn er nogal wat vragen te stellen bij de huidige procedure die weinig transparant verloopt: “Als er twijfels zijn over de schadelijkheid van een bepaald product, zou het voorzorgsbeginsel moeten spelen. Dat glyfosaat alsnog is goedgekeurd is opmerkelijk.

“We beschouwen het proces voor de toelating van pesticides in de EU als een ernstige procedure. Een speciale commissie zou kunnen nagaan waarom kritische studies over glyfosaat genegeerd werden tijdens het evaluatieproces. De commissie moet ook de rol van het Duitse Agentschap voor Risicobeoordeling (BfR) en de Europese agentschappen EFSA (voedselveiligheid) en ECHA (chemische stoffen) tijdens het goedkeuringsproces voor glyfosaat onderzoeken

Zonder de Monsanto Papers en de campagnes van burgers en activisten zou glyfosaat zonder twijfel een vergunning gekregen hebben voor 15 jaar in plaats van vijf. De speciale commissie moet er ook voor zorgen dat de beoordeling van de gevaren van pesticides en hun goedkeuring in de toekomst volledig transparant en objectief gebeuren. Misleiding en beïnvloeding van bedrijven zoals Monsanto moet stoppen.”

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?