Persberichten

AA
Groenen scherpen criteria Europees investeringsplan aan

De begrotingscommissie en de commissie economische zaken van het Europees Parlement hebben hun standpunt ingenomen over de verlenging en herziening van het Juncker-investeringsplan (EFSI) dat in 2015 werd opgericht. De Europees Groene fractie wil dat dit Europees investeringsfonds beter omschakelt naar een duurzamere economie. Het Europees Parlement besloot dat ten minste 40% van de EFSI-fondsen moet bijdragen aan het behalen van de doelstellingen uit het klimaatakkoord van Parijs en dat de selectie van projecten strenger en transparanter moet worden.

Europees parlementslid Bart Staes: “De eerste ervaringen met het Juncker-investeringsplan zijn nogal gemengd. Naast welkome investeringen in windparken en energiebesparingsprojecten heeft EFSI ook snelwegen en gasinfrastructuur gefinancierd. Dat is totaal in strijd met de doelstellingen van Parijs en dat moet snel anders.”

De Groenen kreeg onder andere steun voor het voorstel om een ondergrens te bepalen voor de kwaliteit van projecten. Staes: “Alleen als projecten op alle criteria een voldoende scoren, komen ze in aanmerking voor subsidie. Ook moet de Commissie die projecten goed- of afkeurt, meer openheid geven over hoe ze tot hun besluiten komen. Een voorstel van collega Bas Eickhout om 20% van het beschikbare geld te reserveren voor energiebesparing werd helaas door een meerderheid van Europarlementsleden verworpen.”

Er was wél steun voor een strengere toets om te voorkomen dat projecten gefinancierd worden die ook zonder het fonds tot stand zouden komen. Bij sommige EFSI-projecten waren er immers twijfels over de toegevoegde waarde van het EU-investeringsfonds. “Alleen projecten die de markt niet zelf kan financieren en echt bijdragen aan publieke doelen zoals duurzaamheid en werkgelegenheid zouden steun verdienen met hulp van het investeringsfonds“, aldus Staes.

De nationale regeringen namen in december 2016 hun standpunt in over het Europees investeringsplan. Nu het Europees Parlement zijn standpunt heeft ingenomen, beginnen nog deze maand de onderhandelingen over de definitieve wetstekst.

 

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?