Persberichten

AA
Groenen loodsen anti-witwaswetgeving door Europees parlement: bedrijfsconstructies voortaan openbaar

Transparantie is een belangrijk medicijn tegen financiële en economische wantoestanden, fraude en witwassen. Europees parlementslid Bart Staes is daarom verheugd met de instemming van het Europees parlement vandaag met de wetgevende voorstellen van zijn Nederlandse groene collega Judith Sargentini voor een register van uiteindelijk belanghebbenden: "Hierdoor kunnen overheid, burgers en organisaties zien welke natuurlijke persoon uiteindelijk achter een wirwar van bedrijfsconstructies zit of vaak verschuilt. Belastingparadijzen als Nederland bleven lang tegenstribbelen in een poging om haar vele brievenbusfirma's te beschermen."

Staes: “Journalisten, burgers en overheden kunnen dankzij Europa over twee jaar haarfijn uitzoeken wie er achter schimmige bedrijfsconstructies schuil gaan.” Dankzij de groene politiek strijd kan Europa flinke vooruitgang boeken in de strijd tegen witwassen, corruptie en belastingontduiking.

Staes: “Transparantie is de grootste vijand van witwassers en belastingontduikers. Dankzij onze wetgeving kan binnenkort iedereen met een onderbouwde aanvraag zien welke schimmige constructies er achter bedrijven schuil gaan.”

Criminelen proberen om het zwart geld dat ze verdienen met onder andere corruptie, fraude en allerlei illegale handel, wit te wassen via een netwerk van bedrijven met ondoorzichtige structuren. Daarmee proberen de ze de overheid en burgers om de tuin te leiden. “Jaarlijks wordt wereldwijd twee tot vijf procent van onze economie witgewassen”, stelt Staes. “Dat kost de belastingbetaler ieder jaar fortuinen. Het is onjuist dat overheden onvoldoende geld hebben voor publiek beleid. Ze moeten het alleen willen halen waar het zit. ”

Het register van uiteindelijk belanghebbenden maakt ook duidelijk via welke constructies multinationals belasting ontduiken. “Belastingontduiking is nu nog juridisch legaal, maar natuurlijk moreel onacceptabel. Met dit register in de hand kunnen journalisten haarfijn uitpluizen welke multinationals daar lak aan hebben”, concludeert Staes.

De landen van de Europese Unie hebben nu twee jaar de tijd om de richtlijn om te zetten in nationale wetgeving en om een register van uiteindelijk belanghebbenden op te zetten. De Europese groene fractie zal de uitvoering van deze nieuwe wetgeving op de voet blijven volgen.

 

 

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?