Persberichten

AA
Groenen krijgen brede steun voor verduurzaming van de financiële sector


De commissie Economische Zaken van het Europees Parlement steunt de ambitieuze agenda voor de verduurzaming van het financieel systeem. Onder leiding van de Britse groene Europarlementariër Molly Scott Cato vraagt het Europarlement aan de Europese Commissie om snel wetgeving te presenteren om alle Europese financiële spelers op het spoor te zetten van duurzame financiering. Zo zullen zij een bijdrage gaan leveren aan de klimaatdoelen van Parijs en worden mensenrechten, milieu en goed bestuur gerespecteerd.

“Toen wij een aantal jaren geleden wezen op de klimaatrisico’s voor de financiële sector, haalden andere partijen hun schouders op”, reageert Europarlementariër Bart Staes. “Nu is er brede steun voor ambitieuze wetten om duurzaamheid voorop te stellen in de financiële sector. De EU moet dit momentum aangrijpen om het wereldwijde voorbeeld te geven bij de verduurzaming van de financiële sector.”

Het rapport vraagt om wetgeving die toezichthouders verplicht proactief in de gaten gaan houden in welke mate financiële bedrijven zijn blootgesteld aan de risico’s van klimaatverandering en de groene transitie en of hun beleggingsportefeuilles stroken met het Parijs-akkoord. Ook vraagt het Europarlement om de prijs en het risico van niet-duurzame investeringen zichtbaar te maken zodat duurzame investeringen de nieuwe standaard worden.

Om echt duurzame investeringen te stimuleren, is het nodig om geloofwaardige definities te maken die duurzame van niet-duurzame investeringen onderscheidt. Vervolgens kan er beleid worden gemaakt om vervuilende investeringen verder te ontmoedigen, bijvoorbeeld door daarvoor hogere kapitaalbuffers te eisen.

Staes: “Zogenaamde groene obligaties en andere labels voor duurzame financiële producten moeten door publieke autoriteiten gedefinieerd en gecontroleerd worden zodat er geen greenwashing plaatsvindt. Het Europarlement geeft hiermee een sterk signaal aan de Europese Commissie dat alleen initiatieven uit de markt zelf onvoldoende zijn.”

Het rapport kreeg brede steun in de commissie Economische Zaken maar de liberale ALDE-fractie stemde tegen. Naar verwachting stemt het gehele Europees Parlement in juni over het rapport. "Het is te hopen dat ook de liberalen dan aan boord komen voor deze belangrijke agenda", aldus Staes.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?