Persberichten

AA
Groene plannen voor duurzame fiscaliteit worden gesteund door het Europees Parlement


Het Europees Parlement keurde vandaag het verslag van het Britse groene Europarlementslid Molly Scott Cato inzake duurzame fiscaliteit goed. “Het parlement steunt de plannen om het concept van gestrande activa uit te breiden naar fundamentele ecologische systemen en diensten zoals niet-duurzame landbouw”, zegt Bart Staes (Europarlementslid voor Groen).

Staes: “Er is een duidelijke dysfunctie ingebouwd in de financiële sector. Vele bedrijven schrijven hun hoge waarde toe aan activa op basis van koolstof op hun balans. We weten inmiddels dat – als we de klimaatverandering willen inperken – het merendeel van de olie- en gasvoorraden in de grond moeten laten. Ze wel ontginnen brengt niet alleen een gigantisch risico met zich mee voor de economie, maar het betekent ook dat we de boot missen om investeringen bij te sturen naar groene investeringen die op hun beurt de transitie naar een duurzame toekomst versnellen.”

Het Europees Parlement steunt ook de plannen om een nieuw groen financieel label in te voeren dat consumenten moet helpen bij de keuze voor duurzame spaar- en investeringsproducten.

“Het is belangrijk dat we het makkelijker maken voor mensen te investeren in de groene economie. Op dit moment is het heel verwarrend, om niet te zeggen onmogelijk, te kiezen voor de duurzaamste optie bij het instappen in een investerings- of het kiezen voor een pensioenfonds. De meeste mensen zijn daarentegen wel bekend met de labels voor fair trade- of bio-producten. Een label in het leven roepen voor financiële producten maakt het kiezen alleen maar makkelijker. Het zal de consument het nodige vertrouwen geven dat hun geld geïnvesteerd wordt in industrieën die wél een toekomst hebben in de duurzame economie”, aldus Staes.

Achtergrondinformatie

Het verslag roept de Europese Commissie op het proces op te starten om een groen financieel label tegen eind 2019 in het leven te roepen. Dat label zou gegeven worden aan investerings-, aandelen- en pensioenproducten die de hoogste normen behalen op het vlak van duurzame taxonomie. Dit labelsysteem zou toepasbaar zijn op instituten die bankrekeningen, investeringsfondsen, verzekerings- en financiële producten aanbieden. Het zou aantonen in hoeverre onderliggende activa in overeenstemming zijn met het Klimaatakkoord van Parijs en milieu-, sociale en bestuurlijke doelen (ESG).

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?