Persberichten

AA
Glyfosaat: Europees Parlement voert druk op regeringen op

 

 

Het Europees Parlement wil het gebruik van glyfosaat, bekend van onkruidverdelger Round Up, in de landbouw binnen vijf jaar afbouwen. En buiten de landbouwsector een verbod vanaf december dit jaar, wanneer de vergunning voor het herbicide officieel verloopt. Op initiatief van de Europese groene fractie keurde het Europees parlement vandaag een kritische resolutie over de glyfosaat–kwestie goed (355 voor/ 204 tegen /111 onthoudingen).

 

 

Europees parlementslid Bart Staes reageert tevreden: “Wij hadden een phase-out van drie jaar voorgesteld, hetgeen de commissie leefmilieu en volksgezondheid afgelopen donderdag goedkeurde. Maar met dit compromis valt te leven , omdat het tevens een start kan betekenen voor een fundamenteel debat over het gebruik van pesticiden in de landbouw, voor een mentale en daadwerkelijke omwenteling in de Europese landbouw. Deze resolutie is ook een belangrijk politiek signaal aan de Europese Commissie die – onder druk van gedreig van lobby-koepel ECPA en bedrijven als Monsanto – blijft volharden in de boosheid door morgen een voorstel aan de lidstaten voor te leggen om de licentie van dit landbouwgif met tien jaar uit te breiden. 

 

 

Het EP bepleit dus géén nieuwe vergunning maar eerder een eindige verlenging ervan met maximum vijf jaar. Ook herhaalt het dat waar “integrated pest management systemen” mogelijk zijn voor onkruidbestrijding, glyfosaat niet gebruikt mag worden, net als een verbod vanaf 16 december dit jaar op het pre-oogst gebruik.   

 

 

Staes: “Het EP wil in de hele EU een verbod op het gebruik van glyfosaat in publieke parken, nabij scholen enzovoorts. Zeer belangrijk is ook dat de resolutie ervoor pleit dat de EU alleen nog publiek beschikbare, peer reviewed wetenschappelijke studies mag gebruiken voor de risicoanalyse van dit soort stoffen door EFSA. En tot slot eisen we dat er veel meer onderzoek wordt gedaan door overheden naar residuen van glyfosaat in voedsel, hetgeen nu amper tot niet gebeurt.”

 

 

Staes: “Glyfosaat doodt zo'n beetje iedere plant en insect waarmee het in aanraking komt. Onlangs nog lazen we alarmerende berichten over de afname van insecten in Europa én dat bijna de helft van de Europese bodems vervuild is met glyfosaat. Vervolgens is de wetenschap in discussie over de vraag of dit middel kankerverwekkend is voor de mens. Er zijn duurzame alternatieven en dus zie ik geen enkele reden om risico's te nemen door dit middel voor langere tijd toe te laten.”

 

Op 16 december 2017 loopt de toelating van glyfosaat voor de Europese markt officieel af. De Europese Commissie wil deze pesticide opnieuw voor tien jaar toelaten. Een aantal EU-landen, waaronder Frankrijk en Italië, is hier fel op tegen en ook het Europees Parlement wil dus het gebruik uitfaseren. Morgen komen de lidstaten bijeen om een besluit te nemen.

 

Staes: “Terwijl de wetenschap in toenemende zin glyfosaat aanwijst als een van de grote oorzaken voor de afname van biodiversiteit, gaan sommige Europese regeringen blind mee in de lobby van Monsanto & co.”

 

Het Europees Parlement vindt ook dat er middelen vrijgemaakt moeten worden om boeren te helpen bij de overgang naar duurzamere landbouwmethodes. Staes vindt dat logisch: "Veel boeren willen wel, maar kunnen niet anders, zitten gevangen in ‘een chemische tredmolen’. Steun in de overgang naar glyfosaatvrije landbouw is dan ook gerechtvaardigd en daar bestaan zelfs al Europese steunmaatregelen voor, die helaas amper worden gebruikt door de lidstaten.”

 

De Europese groene fractie presenteerde vorige week nog een studie over de alternatieven voor het gebruik van het herbicide glyfosaat in de landbouw. De studie – in opdracht van de groenen geschreven door Pesticide Action Network (PAN) - werd gelanceerd op de conferentie ‘How to really feed the world’. (1)

 

Het Europees Parlement heeft geen wetgevende macht op dit onderwerp, maar heeft een adviserende rol. Uiteindelijk zijn het de EU-landen die moeten beslissen. Er is grote druk op de Europese Commissie om met een voorstel te komen dat niet de chemische industrie, maar mens en milieu in bescherming neemt. Morgen komen de EU-landen bijeen om te spreken over de toelating van tien jaar. Vooralsnog is er geen meerderheid gevonden voor dit voorstel van de Europese Commissie.

 

  1. De studie is hier beschikbaar: https://www.greens-efa.eu/files/doc/docs/ab61fee42c3217963d3a43bd1c4b1e09.pdf

 

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?