Persberichten

AA
GLB - De boer op met Bart: gesprekken over een ander voedsel- en landbouwbeleid


Nu geweten is dat de Europese Commissie midden juni met een voorstel voor een nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid komt, wil Groen Europarlementslid Bart Staes daar de nodige inspiratie voor aanleveren. In een reeks van een zestal podcasts gaat Staes in gesprek met actieve boeren die vandaag al duurzaam produceren en sprokkelt hij ideeën voor een ander voedsel- en landbouwbeleid.

Staes: "We zien het huidige industriële landbouwmodel tegen de grenzen van de draagkracht aanlopen. Het moment is daar om een omslag te maken naar een echt duurzame landbouw, met oog voor het belang van gezonde voeding, respect voor natuurlijke hulpbronnen, een lagere impact van landbouw op het klimaat, betere inkomsten voor boeren, stadslandbouw, het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen, tewerkstelling en dit alles ook voor toekomstige generaties... "

Eind november bracht de Europese Commissie een vaag voorstel uit voor een vernieuwd gemeenschappelijk landbouwbeleid voor na 2020. Staes die al vele jaren het landbouwbeleid van nabij volgt, pleit samen met de groene fractie in het Europees Parlement voor een radicaal andere aanpak ervan.

Staes: "Een omslag naar agro-ecologie lijkt hoogdringend en het herschrijven van het gemeenschappelijk landbouwbeleid is daartoe een uitgelezen kans, alleen zetten we het niet op papier, maar praten we erover met boeren die nu al tonen dat hun werk samengaat met duurzaamheid en zenden we dat uit."

Vandaag gaat de eerste podcast de ether in. In “Starten als boer? Ge moet goed zot zijn!” vertelt jonge bio-boer Tijs Boelens (De Groentelaar, Pajottenland) over de start van zijn bedrijf, de zoektocht naar grond, de samenwerking met andere boeren, het belang van goed landbouwonderwijs en de financiële steun die hij krijgt of had verwacht. En over Boerenforum, zijn geesteskind. Een beweging in Vlaanderen van boerinnen, boeren, landwerk(st)ers en coproducenten die opkomt voor de eerlijke, autonome, solidaire en agro-ecologische praktijken van de boerenlandbouw. Het volgende Boerenforum vindt overigens plaats op 7 april in de Tiendenschuur van de Abdij van Park, in Leuven.

De podcasts zijn te beluisteren via bartstaes.be of via iTunes.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?