Persberichten

AA
Gelekt voorstel voor nieuw GLB zal niet leiden tot meer vergroening


De huidige architectuur van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) moet grondig gewijzigd worden willen we het hoofd bieden aan de immer toenemende klimaatverandering en milieudegradatie. En hoewel de natuur één van de belangrijkste productiemiddelen is van de boer, lijken sommige landbouwers daar vandaag niet wakker van te liggen. Ook de Europese Commissie niet. Net gisteren lekte het eerste voorstel voor een nieuw GLB uit. De vergroeningsmaatregelen worden er vervangen door een zogenaamd 'eco-schema' dat boeren meer subsidies verleent als ze meer doen voor het milieu, maar Groen Europarlementslid Bart Staes is niet overtuigd dat dit tot de noodzakelijke transitie zal leiden: “Ons landbouw- en voedselbeleid zal pas effectief en duurzaam zijn als het principe “publieke middelen voor publieke diensten” primeert, en dat is verre van het geval met dit nieuwe voorstel. Het eco-schema is niet eens verplicht, maar vrijwillig. Ik zie bovendien niet hoe de nationale autoriteiten zullen toezien op de uitvoering en handhaving ervan."

In de reeks De Boer op met Bart, wordt nochtans duidelijk dat milieuvriendelijk boeren kan. Staes: “Een goede water- en luchtkwaliteit, een zorgvuldige organische bemesting, het bevorderen van biodiversiteit op het landbouwbedrijf, zorgen voor gezonde en stabiele bodems, het optimaliseren van de gewasrotatie en het realiseren van boslandbouwsystemen, het bewaren van genetische diversiteit, het beschermen van esthetische landschappen.... Het zijn slechts enkele elementen die bioboer Jos De Clercq van de Natlandhoeve beschrijft in hoe hij werkt met het natuurlijk kapitaal. “

De Clercq reageert lakoniek op de vaststelling van de Europese Rekenkamer dat de hele vergroeningsoperatie van het vorige GLB mislukt is en dat slechts 5% van alle begunstigden hun bedrijfsvoering zijn gaan vergroenen. “In de biolandbouw is men daarvan vrijgesteld aangezien de bioboer van nature uit met vergroening bezig is. Hij doet vaak zelfs veel meer dan gevraagd wordt of gedaan wordt door een gangbaar bedrijf dat verplicht wordt te vergroenen. Dus het kan echt wel, ook al zijn we er niet toe verplicht.”

Staes vindt dat de toekomstige hervorming van het GLB moet toewerken naar publiek geld voor publieke goederen/diensten en maatregelen moet nemen die de transitie naar agro-ecologie stimuleren.

Beluister de hele uitzending op www.bartstaes.be of via iTunes.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?